Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Cơ sở dữ liệu tổng hợp

Các văn bản chỉ đạo, văn bản hướng dẫn về công tác chính sách thoát nghèo
Các văn bản chỉ đạo, văn bản hướng dẫn về công tác chính sách thoát nghèo
Tổng hợp hộ đăng ký thoát nghèo huyện Nam Trà My năm 2015
Tổng hợp hộ đăng ký thoát nghèo huyện Nam Trà My năm 2015
Phương án Hỗ trợ hộ nghèo cam kết thoát nghèo bền vững năm 2015 huyện Nam Trà My
Phương án Hỗ trợ hộ nghèo cam kết thoát nghèo bền vững năm 2015 huyện Nam Trà My

TIN BÀI MỚI

Bản quyền thuộc về ban quản lý dự án giảm nghèo khu vực Tây nguyện huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: thôn 1 xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Tel: 02353 880319 | Fax: 02353 880319 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập