Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nam Trà My đến năm 2020

Nam Trà My là một huyện miền núi phía Tây của tỉnh Quảng Nam, thuộc diện 62 huyện nghèo của cả nước. Được thành lập trên cơ sở chia tách từ huyện Trà My trước đây theo Nghị định số 72/2003/NĐ-CP ngày 20/6/2003 của Chính phủ. Đây là một vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có bản sắc văn hoá và tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng.

Tuy nhiên, Nam Trà My là một huyện vùng cao mới thành lập, có xuất phát điểm rất thấp, tiềm lực trong dân còn nghèo, nguồn thu ngân sách hạn hẹp, chưa có điều kiện tích lũy để tái sản xuất mở rộng; các nguồn đầu tư còn hạn chế nên chưa khai thác, phát huy mạnh các tiềm năng, lợi thế của huyện. Do đó, tình hình phát triển KT-XH của huyện vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, nhất là trình độ sản xuất còn thấp, quy mô sản xuất, kinh doanh còn nhỏ lẻ, manh mún, mức tăng trưởng kinh tế chưa cao, cơ cấu kinh tế, lao động chuyển dịch chậm, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhưng chưa vững chắc, số hộ giàu, hộ khá còn ít, đời sống đồng bào các dân tộc trong huyện vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, đầu tư cho lĩnh vực văn hoá-xã hội chưa tương xứng với nhu cầu, kết cấu hạ tầng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển,... Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH là tiền đề, là cơ sở tạo sự chủ động và phát huy tính năng động, sáng tạo của các cấp, các ngành và nhân dân huyện Nam Trà My trong việc tìm tòi, xác định các giải pháp, biện pháp hữu hiệu, đột phá thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn huyện.

Nguồn tin: UBND huyện Nam Trà My


[Trở về]

Các tin mới hơn:

TIN BÀI MỚI

Bản quyền thuộc về ban quản lý dự án giảm nghèo khu vực Tây nguyện huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: thôn 1 xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Tel: 02353 880319 | Fax: 02353 880319 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập