Trang chủ
 
 
Giới thiệu
 
 
Chính quyền
 
 
Công dân
 
 
Doanh nghiệp
 
 
Du khách
 
 
Du lịch vùng sâm
 
 
Công khai tài chính
 
 
Liên hệ - góp ý
 
 
Thông báo chạy
 
 
Video
 
 
Thư viện ảnh
 
 
Thư viện âm nhạc
 
 
Lịch công tác
 
CHI TIẾT TIN

Tổ chức triển khai các công việc liên quan cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Người đăng: Nguyễn Thị Thanh Tuyền Ngày đăng: 13:59 | 27/01 Lượt xem: 717

Trên cơ sở Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày Chủ nhật, 23/5/2021; Thường trực HĐND huyện đã ban hành Kế hoạch số 72/KH-HĐND về tổ chức triển khai các công việc liên quan cuộc bầu cử thuộc trách nhiệm của Thường trực HĐND huyện. Theo đó, nội dung và mốc thời gian hoàn thành các công việc như sau:

+ Chậm nhất trước ngày Chủ nhật, 07/02/2021 (26/12 Âm lịch) (105 ngày trước ngày bầu cử), sau khi thống nhất với Ban Thường trực UBMTTQVN và UBND huyện, Thường trực HĐND huyện dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở cấp huyện và các đơn vị hành chính cấp dưới, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND huyện, trong đó bảo đảm có ít nhất ba mươi lăm phần trăm tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND là phụ nữ; số lượng người ứng cử là người dân tộc thiểu số được xác định phù hợp với tình hình cụ thể của huyện theo Điều 9 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

+ Chậm nhất trước ngày Chủ nhật, 07/02/2021 (26/12 Âm lịch) (105 ngày trước ngày bầu cử), Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND huyện và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp huyện để thực hiện công tác bầu cử; đại diện Thường trực HĐND huyện tham gia làm thành viên Ủy ban bầu cử ở huyện. Nhận dự kiến, cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã do Thường trực HĐND cấp xã gửi.

+ Chậm nhất trước ngày thứ Tư, 17/02/2021 (06/01 Âm lịch) (95 ngày trước ngày bầu cử), đại diện Thường trực HĐND huyện tham gia Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, số lượng, người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước cấp huyện và của đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, các đơn vị hành chính, cấp dưới trên địa bàn.

+ Chậm nhất trước ngày thứ Hai, 22/02/2021 (11/01 Âm lịch) (90 ngày trước ngày bầu cử), căn cứ kết quả hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực HĐND huyện điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện.

+ Chậm nhất trước ngày Chủ nhật, 14/3/2021 (70 ngày trước ngày bầu cử), Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND và Ban thường trực UBMTTQVN huyện thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện.

+ Chậm nhất trước ngày thứ Sáu, 19/3/2021 (65 ngày trước ngày bầu cử), đại diện Thường trực HĐND huyện tham gia Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu HĐND huyện, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, gửi lấy ý kiến cử tri.

+ Chậm nhất trước ngày Chủ nhật, 18/4/2021 (35 ngày trước ngày bầu cử), đại diện Thường trực HĐND huyện tham gia Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu HĐND, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị và kết quả lấy ý kiến cử tri để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện.

+ Chậm nhất trước ngày thứ Sáu, 23/4/2021 (30 ngày trước ngày bầu cử), Thường trực HĐND huyện nhận được biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện.

          Thường trực HĐND huyện đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo các công việc liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc trách nhiệm Thường trực HĐND huyện./.


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Đình Bình - Chánh văn phòng HĐND UBND Huyện Nam Trà My
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày