Trang chủ
 
 
Giới thiệu
 
 
Chính quyền
 
 
Công dân
 
 
Doanh nghiệp
 
 
Du khách
 
 
Du lịch vùng sâm
 
 
Công khai tài chính
 
 
Liên hệ - góp ý
 
 
Thông báo chạy
 
 
Video
 
 
Thư viện ảnh
 
 
Thư viện âm nhạc
 
 
Lịch công tác
 
CHI TIẾT TIN

Đánh giá, tổng kết các Nghị quyết của HĐND huyện

Người đăng: Nguyễn Thị Thanh Tuyền Ngày đăng: 15:42 | 28/03 Lượt xem: 793

Trong nhiệm kỳ qua, HĐND huyện đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề trên tất cả các lĩnh vực, đây là cơ sở pháp lý để UBND và các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, biện pháp, giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, đến cuối năm 2020, nhiều nghị quyết hết hiệu lực thi hành theo thời gian, cần bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới để phù hợp với tình hình thực tế, thúc đẩy Nam Trà My tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện và bền vững.Nhiều đơn vị trường học được xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu dạy và học

          Tại các kỳ họp, ngoài các nghị quyết có tính chất thường xuyên như nghị quyết về dự toán ngân sách và phê chuẩn quyết toán ngân sách; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh….… HĐND huyện còn ban hành các nghị quyết chuyên đề. Để đáp ứng yêu cầu bức thiết của huyện, HĐND huyện chú trọng lựa chọn những lĩnh vực cần có giải pháp, chính sách thúc đẩy phát triển, hoặc phải tháo gỡ bức xúc để ban hành nghị quyết và chỉ đưa vào chương trình xây dựng nghị quyết những nội dung khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế, khả năng nguồn lực của địa phương. Đặc biệt, HĐND huyện rất coi trọng việc lấy ý kiến đóng góp từ các đối tượng chịu tác động của nghị quyết, đại diện địa phương, các ngành, nhất là đối với những nghị quyết liên quan đến đời sống nhân dân, chính sách hỗ trợ phát triển của địa phương.

          Trên cơ sở nghị quyết của HĐND huyện, UBND huyện xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để cụ thể hóa các nội dung nghị quyết và chỉ đạo bằng nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực từ huyện đến cơ sở nhằm tập trung triển khai thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đã được nghị quyết đề ra.

          Với cách làm đó, đã nâng cao chất lượng các nghị quyết HĐND, nhiều nghị quyết chuyên đề đã đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực như: Nghị quyết về hỗ trợ nhân dân các xã làm đường giao thông nông thôn, nghị quyết về sắp xếp, bố trí dân cư ….. Đặc biệt, đối với một huyện miền núi như Nam Trà My, tỉ lệ hộ nghèo còn cao, HĐND huyện rất quan tâm đến việc ưu tiên phát triển các loại cây dược liệu, sâm Ngọc Linh, giảm nghèo. HĐND huyện đã ban hành nhiều Nghị quyết như: nghị quyết về Chương trình giảm nghèo bền vững, nghị quyết về hỗ trợ nhân dân các xã làm đường giao thông nông thôn; nghị quyết về bảo tồn và phát triển các loại cây dược liệu, quế Trà My, quy hoạch vùng sâm gốc Ngọc Linh, quy hoạch phát triển giáo dục – đào tạo, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện… Những nghị quyết này đã tạo được sự đồng thuận cao trong cử tri và nhân dân toàn huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà, cải thiện đời sống của đồng bào các dân tộc huyện Nam Trà My.

           Việc hoàn thành chỉ tiêu của các nghị quyết do HĐND huyện ban hành đã đạt được những kết quả rất quan trọng, tạo tiền đề cho việc phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo. Đó là: cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng từng bước được xây dựng đồng bộ, việc sắp xếp dân cư, phát triển dược liệu, sâm Ngọc Linh, quế Trà My và giảm nghèo bền vững đạt được kết quả tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội…..

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều nghị quyết chưa đi vào cuộc sống, hiệu quả chưa cao; nhiều mục tiêu, chỉ tiêu đề ra chưa hoàn thành. Nguyên nhân là do không đánh giá sát đúng tình hình, chưa dự lường được những thay đổi lớn về tình hình kinh tế - xã hội và khi xây dựng đề án, chính sách, ra quyết định không dự lường hết những phát sinh nên dẫn đến tình trạng phải điều chỉnh mục tiêu, kéo dài thời hạn.

          Trong giai đoạn từ năm 2021 trở đi, Nam Trà My xác định phải cơ cấu lại nền kinh tế nông nghiệp, huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, gắn với khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của huyện để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, nâng cao mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

          Theo rà soát sơ bộ, hiện có 12 nghị quyết có thời gian thực hiện đến năm 2020; 01 nghị quyết có thời gian thực hiện đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và 03 nghị quyết có thời gian thực hiện đến năm 2020 định hướng đến năm 2030.

          Yêu cầu sửa đổi, bổ sung, thay thế các nghị quyết đã ban hành của HĐND huyện xuất phát từ việc thay đổi điều kiện kinh tế - xã hội những năm đến so với giai đoạn trước đây, sự thay đổi về các chính sách của trung ương, Tỉnh, các yêu cầu bức thiết đảm bảo cho sự phát triển của huyện giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn tiếp theo. Do vậy, cần phải tiến hành một cách chặt chẽ, nghiêm túc, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành./.Nguồn tin: Văn phòng HĐND&UBND huyện


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Đình Bình - Chánh văn phòng HĐND UBND Huyện Nam Trà My
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày