Trang chủ
 
 
Giới thiệu
 
 
Chính quyền
 
 
Công dân
 
 
Doanh nghiệp
 
 
Du khách
 
 
Du lịch vùng sâm
 
 
Công khai tài chính
 
 
Liên hệ - góp ý
 
 
Thông báo chạy
 
 
Video
 
 
Thư viện ảnh
 
 
Thư viện âm nhạc
 
 
Lịch công tác
 
CHI TIẾT TIN

Năm 2020, số hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 22.368 hộ

Người đăng: Nguyễn Thị Thanh Tuyền Ngày đăng: 8:43 | 06/04 Lượt xem: 1007

Năm 2020, công tác giảm nghèo bền vững tiếp tục được các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh quán triệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả, hoàn thành vượt chỉ tiêu giảm nghèo đề ra.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững của tỉnh, năm 2020, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thiên tai diễn biến phức tạp nhưng ngay từ đầu năm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành tiếp tục được các cấp, các ngành và các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tổ chức thực hiện khá đồng bộ, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng; vai trò của MTTQVN và các hội, đoàn thể các cấp tiếp tục được phát huy đem lại hiệu quả tích cực; công tác tuyên tuyền được duy trì và tăng cường. Việc giao chỉ tiêu, kế hoạch giảm nghèo theo số lượng hộ nghèo đã làm cho công tác hỗ trợ giảm nghèo thực chất, hỗ trợ thoát nghèo có điều kiện, theo địa chỉ và nguyên nhân nghèo; lồng ghép, gắn kết chặt chẽ giữa Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững với thực hiện Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết 13 của tỉnh. Trong tổ chức thực hiện, hầu hết cấp huyện đều chủ động xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch giảm nghèo với các giải pháp, cách làm cụ thể, phù hợp với thực tiễn, nguồn lực và thực trạng nghèo của địa phương; công tác kiểm tra, giám sát đã có chuyển biến tích cực và được tăng cường hơn các năm trước, công tác tổng hợp, báo cáo đã được chấn chỉnh.


 
Hội nghị triển khai công tác giảm nghèo, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới năm 2021
 do UBND tỉnh tổ chức ngày  30.3

Tổng nguồn vốn huy động thực hiện công tác giảm nghèo năm 2020 là 2.986,309 tỷ đồng, trong đó các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo của quốc gia: 2.659,743 tỷ đồng; các chính sách đặc thù của tỉnh Quảng Nam ban hành theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh gắn với hỗ trợ giảm nghèo, an sinh xã hội: 265,748 tỷ đồng; nguồn vận động: 60,818 tỷ đồng.

Về kết quả thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, năm 2020, số hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 22.368 hộ, tỷ lệ 5,23%, giảm 0,83% so với năm 2019, tương ứng giảm 3.282 hộ nghèo, vượt 121.55% so với mục tiêu đề ra năm 2020. Khu vực đồng bằng giảm còn 7.011 hộ nghèo, tỷ lệ 2,04%, giảm 0,37%; khu vực miền núi còn 15.357 hộ, tỷ lệ 18,09%, giảm 2,75%. Số hộ cận nghèo toàn tỉnh giảm còn 8.864 hộ, tỷ lệ 2,07%; giảm 0,51% so với năm 2019, tương ứng giảm 2.058 hộ, chưa đạt mục tiêu đề ra của Nghị quyết số 13.

Kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo chung tuy đạt và vượt nhưng có 03 huyện không đạt mục tiêu giảm nghèo (Tây Giang, Đông Giang và Phước Sơn); một số địa phương còn tình trạng tái nghèo và phát sinh nghèo mới, tập trung chủ yếu ở các huyện miền núi cao (năm 2020 có 119 hộ tái nghèo, 515 hộ nghèo phát sinh). Trong tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo chung của quốc gia, một số địa phương thiếu chủ động, chậm xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình và kế hoạch thực hiện các dự án thành phần; chậm phân bổ chi tiết nguồn vốn cho các ngành, đơn vị của huyện và UBND cấp xã để thực hiện; chậm rà soát, xây dựng, thẩm định; kết quả giải ngân nguồn vốn Chương trình còn thấp (77,24%), kinh phí còn lại nhiều (127,704 tỷ đồng) và phải chuyển nguồn sang năm 2021 thực hiện (115,610 tỷ đồng), đặc biệt phải nộp trả ngân sách trung ương 12,094 tỷ đồng.

Đối với Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, hầu hết các địa phương chậm khảo sát, xây dựng để trình UBND cấp huyện phê duyệt, triển khai thực hiện nhằm hỗ trợ kịp thời cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện kế hoạch thoát nghèo bền vững theo đăng ký với UBND cấp xã ngay từ đầu năm, có một số địa phương chưa triển khai thực hiện Dự án thuộc Chương trình 30a, Chương trình 135. Đối với các dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 30a và Chương trình 135, một số công trình cơ sở hạ tầng đã xây dựng hoàn thành, nghiệm thu kỹ thuật đưa vào sử dụng nhưng chưa quyết toán và một số công trình đang triển khai thi công nhưng bị sạt lỡ, hư hỏng không thể khắc phục do ảnh hưởng của bão số 9.

Trong triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo đặc thù của tỉnh, công tác chỉ đạo, triển khai đăng ký thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ở một số địa phương còn khá chậm và thiếu tập trung; chi trả chính sách khuyến khích chậm, hướng dẫn chưa chu đáo, cụ thể cho người dân, người theo dõi, thực hiện công tác giảm nghèo và cộng tác viên giảm nghèo theo Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND ở một số xã thường xuyên thay đổi, có nơi hoạt động chưa hiệu quả, chưa thực hiện đầy đủ, đúng nhiệm vụ theo quy định, dẫn đến kết quả đăng ký và công nhận thoát nghèo bền vững năm 2020 thấp, chưa đạt mục tiêu Nghị quyết 13 (3.600 hộ nghèo/năm; 5.000 hộ cận nghèo/năm). Việc theo dõi, điều chỉnh mức hỗ trợ, thôi hưởng chế độ và lập danh sách chi trả chế độ cho đối tượng hưởng chính sách theo Nghị quyết 49/2018/NQHĐND ở một số địa phương chưa khoa học, chậm trễ ảnh hưởng đến quyền lợi, cuộc sống của đối tượng và mục đích, ý nghĩa của chính sách (huyện Đại Lộc và Đông Giang từ tháng 6/2020 chưa chi trả tiền hỗ trợ cho đối tượng); số lượng đối tượng đủ điều kiện hưởng và kinh phí thực hiện thực tế ở hầu hết các địa phương có sự chênh lệch (tăng, giảm) so với số lượng đối tượng phê duyệt ban đầu theo Nghị quyết 49; công tác rà soát, tổng hợp, báo cáo đề xuất điều chỉnh số lượng đối tượng theo Nghị quyết 49 của một số địa phương chậm, sai sót phải điều chỉnh nhiều lần…

Tác giả: Phương Thư

Nguồn tin: Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Nam


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Như Sơn Trà - Chánh văn phòng HĐND UBND Huyện Nam Trà My
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày