Trang chủ
 
 
Giới thiệu
 
 
Chính quyền
 
 
Công dân
 
 
Doanh nghiệp
 
 
Du khách
 
 
Du lịch vùng sâm
 
 
Công khai tài chính
 
 
Liên hệ - góp ý
 
 
Thông báo chạy
 
 
Video
 
 
Thư viện ảnh
 
 
Thư viện âm nhạc
 
 
Lịch công tác
 
CHI TIẾT TIN

Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ Hè Thu 2021

Người đăng: Nguyễn Thị Thanh Tuyền Ngày đăng: 15:27 | 17/05 Lượt xem: 1361

Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, tình hình thời tiết vụ Hè Thu năm 2021 trên địa bàn tỉnh diễn biến khá phức tạp, bất lợi. Để chủ động ứng phó với tình hình bất lợi về thời tiết và hạn chế dịch bệnh gây hại trên cây trồng, con vật nuôi; ngày 17/5/2021, UBND huyện ban hành Công văn số 367/UBND-NN&PTNT về tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ Hè Thu 2021; yêu cầu UBND các xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:1. Về trồng trọt:

- Khẩn trương tổ chức thu hoạch lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, tranh thủ đất còn ẩm, tiến hành cày đất, phơi ải.

- Quán triệt và phổ biến rộng rãi đến nông dân về chủ trương sử dụng giống trung, ngắn ngày ở vụ Hè Thu để giảm thiểu tối đa những tác động bất lợi của diễn biến thời tiết, đảm bảo thu hoạch xong trước 05/9/2021, chậm nhất 10/9/2021.

- Tập trung chỉ đạo gieo sạ đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống theo Hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Chỉ đạo kiểm tra đánh giá khả năng nguồn nước để bố trí diện tích sản xuất lúa phù hợp, hạn chế tình trạng để đồng ruộng khô cháy do thiếu nước.

- Chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất gắn với tiêu thụ thông qua các HTX nông nghiệp hợp đồng liên kết sản xuất với doanh nghiệp nhằm bao tiêu sản phẩm đầu ra, nâng cao giá trị sản xuất cho người nông dân.

2. Thủy lợi:

- Rà soát, kiểm tra các công trình thuỷ lợi trên địa bàn có nguy cơ thiếu nước cao, thực hiện chuyển đổi giống cây trồng chịu hạn trên đất lúa hoặc không sản xuất, áp dụng các biện pháp tưới có hiệu quả, tiết kiệm nước.

- Tổ chức rà soát, tập trung chỉ đạo sửa chữa các công trình cấp nước sạch nông thôn để đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho nhân dân; trong điều kiện thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng phải có giải pháp cấp nước cho nhân dân, không để xảy ra tình trạng nhân dân thiếu nước sinh hoạt.

- Phối hợp, chỉ đạo các ban ngành, Hội, đoàn thể và nhân dân tổ chức ra quân thực hiện công tác nạo vét kênh mương, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, đào ao trữ nước, thu giữ nguồn nước hồi quy, đắp bờ giữ nước, tận dụng mọi nguồn nước phục vụ sản xuất.

- Củng cố hoạt động các tổ chức thủy lợi cơ sở để phục vụ công tác dẫn nước vào ruộng đảm bảo tiết kiệm, hạn chế thất thoát lãng phí nước tưới.

- Phối hợp chặt chẽ với các Ban, ngành, Hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm trong sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt; thực hiện chế độ tưới luân phiên, tưới lúa, tưới tiết kiệm.

3. Chăn nuôi:

- Tập trung kiểm tra, giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời hạn chế lây lan ra diện rộng; đặc biệt, đối với những khu vực có dịch và vùng có nguy cơ cao. Xử lý dứt điểm các ổ dịch bệnh: Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện về phòng, chống dịch bệnh, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giám sát phát hiện, báo cáo tình hình dịch bệnh để xử lý kịp thời.

- Chú trọng công tác quản lý nhà nước trong chăn nuôi: Đôn đốc và hướng dẫn thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi, thực hiện chăn nuôi theo các quy định của Luật Chăn nuôi; hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn sinh học, VietGAHP; hướng dẫn thực hiện cơ sở và vùng an toàn dịch bệnh; công tác quản lý và phòng chống dịch, tiêm phòng cho đàn vật nuôi, tiêu độc khử trùng, hướng dẫn cụ thể các biện pháp xử lý trước, trong và khi có dịch bệnh gia súc, gia cầm xảy ra.

- Phối hợp, thực hiện công bố hết dịch bệnh: Dịch tả lợn Châu Phi, Cúm gia cầm, Viêm da nổi cục trên trâu bò theo quy định; hướng dẫn người chăn nuôi đẩy mạnh việc tái đàn, tăng đàn theo nguyên tắc bảo đảm an toàn sinh học, ưu tiên chăn nuôi hình thức tập trung gắn với an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường.

4. Lâm nghiệp:

- Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng. Tổ chức xây dựng và chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030; kế hoạch thực hiện đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”; Đề án hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn giai đoạn 2021-2025. Phối hợp, đẩy mạnh hợp tác triển khai tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng cho lực lượng lao động và các hoạt động nhằm cải thiện chất lượng rừng.

- Tăng cường công tác theo dõi hiện trạng rừng thông qua áp dụng công nghệ thông tin để phát hiện sớm mất rừng, cháy rừng nhằm kịp thời chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái phép; đặc biệt, tăng cường các biện pháp ngăn chặn hiệu quả và đẩy lùi tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng; xóa bỏ các điểm nóng về phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, nhất là các vùng trọng điểm, thực hiện có hiệu quả các biện pháp PCCCR; tuyên truyền vận động các chủ rừng có giải pháp thu dọn cành nhánh, cây ngã đổ do bão số 9 năm 2020 nhằm làm giảm vật liệu cháy; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị, dụng cụ PCCCR để phục vụ công tác chữa cháy rừng đạt hiệu quả trên từng địa bàn.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng giống cây lâm nghiệp; chỉ đạo các vườn ươm chăm sóc cây giống lưu vườn và chuẩn bị các điều kiện để gieo tạo cây con phục vụ kế hoạch trồng rừng, chăm sóc rừng.

5. Phát triển nông thôn:

- Tiếp tục chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đối với các xã đã đạt chuẩn. Tập trung hướng dẫn xây dựng các “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”; hỗ trợ thôn, xã đặc biệt khó khăn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

- Triển khai thực hiện kế hoạch Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2021-2025; tập trung xây dựng, nâng cấp các điểm bán hàng OCOP, trung tâm OCOP cấp huyện; hỗ trợ các hoạt động phát triển đối tác trong Chương trình OCOP.

- Tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân trong việc liên kết, hợp tác tiêu thụ nông sản, trong đó các địa phương xã, huyện cần phải tập trung việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, cung cấp thông tin cho các bên tham gia liên kết, xây dựng mô hình liên kết gắn sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước, thực hiện các chính sách về phát triển kinh tế tập thể - HTX nông nghiệp, cùng với việc chỉ đạo chuyển đổi hoạt động có hiệu quả thông qua việc liên kết, hoặc liên doanh sản xuất, gắn với tập trung, tích tụ đất đai, xây dựng vùng chuyên canh lớn.

- Tập trung triển khai thực hiện đầu tư xây dựng dự án khu tái định cư, tổ chức di dời các hộ dân vùng thiên tai bị uy hiếp nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh uỷ Quảng Nam./.


Nguồn tin: Văn phòng HĐND&UBND huyện


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Như Sơn Trà - Chánh văn phòng HĐND UBND Huyện Nam Trà My
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày