Trang chủ
 
 
Giới thiệu
 
 
Chính quyền
 
 
Công dân
 
 
Doanh nghiệp
 
 
Du khách
 
 
Du lịch vùng sâm
 
 
Công khai tài chính
 
 
Liên hệ - góp ý
 
 
Thông báo chạy
 
 
Video
 
 
Thư viện ảnh
 
 
Thư viện âm nhạc
 
 
Lịch công tác
 
Cổng thông tin điện tử huyện Nam Trà My kính chào quý khách.
CHI TIẾT TIN

Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

Ngày đăng: 7:48 | 17/05 Lượt xem: 251

Những năm qua, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục huyện nhà ngày càng nhận thức tốt hơn về vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Ảnh: Tặng giấy khen cho các thầy, cô giáo đạt thành tích cao tại các cuộc thi do tỉnh tổ chức và phát động năm 2019

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục từng bước được sắp xếp, bố trí, sử dụng hợp lý, đảm bảo chỉ tiêu biên chế theo quy định, hiện tượng vừa thừa, thiếu cục bộ giáo viên đã từng bước đã được khắc phục. Công tác nhận xét, đánh giá ngày càng đi vào thực chất, đảm bảo phản ánh được năng lực của đội ngũ. Chế độ chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được thực hiện kịp thời. Đổi mới công tác quản lý chuyên môn, đổi mới nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy ở tất cả các môn, đổi mới nâng cao công tác quản lý của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đạt nhiều kết quả. Cán bộ, nhà giáo đạt chuẩn và trên chuẩn chiếm tỷ lệ cao. Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý và giảng dạy.

Có được những kết quả như trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; các cấp các ngành, đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, tạo điều kiện cho ngành giáo dục và đào tạo huyện hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Sự đoàn kết, đồng lòng, nhất trí cao của tập thể cán bộ quản lý, đội ngũ nhà giáo trong toàn ngành, vượt khó vươn lên, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn, có tinh thần trách nhiệm cao, có tay nghề vững vàng và yên tâm công tác.

Tuy vậy, bên cạnh đó, một bộ phận nhân dân chưa thực sự quan tâm đến công tác giáo dục. Cơ sở vật chất trường học, sân chơi, trang thiết bị còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Trước những yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý và giảng dạy, một số cán bộ, nhà giáo chưa đáp ứng yêu cầu, giảng dạy còn nặng nề về lý thuyết, còn lúng túng trong việc đổi mới phương pháp dạy học. Chế độ chính sách chưa thực sự thu hút để cán bộ, nhà giáo yên tâm ở lại và phục vụ lâu dài tại địa phương. Tỷ lệ cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị và quản lý giáo dục còn thấp.

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, ngành GD-ĐT huyện cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục: Công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý cần đảm bảo tính kế thừa, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa đảm bảo tính ổn định lâu dài. Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo, thử thách ngành, lựa chọn cán bộ quản lý có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt để bổ nhiệm các chức danh quản lý.

Củng cố, kiện toàn đội ngũ nhà giáo theo yêu cầu đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và chuẩn hóa về trình độ chuyên môn đào tạo. Nhà giáo giữ vững được lập trường tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống chuẩn mực.

2. Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục: Công tác khảo sát, đánh giá, sắp xếp, bố trí lại đội ngũ là việc làm thường xuyên trên cơ sở làm tốt công tác thanh, kiểm tra kết hợp với công tác nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ quản lý hằng năm. Bố trí cán bộ quản lý, giáo viên phù hợp với năng lực chuyên môn và thực tiễn từng đơn vị, có ý thức tự học để nâng cao trình độ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu giảng dạy trong tình hình mới. Đưa cán bộ quản lý dự nguồn đi đào tạo trên chuẩn về chuyên môn, đạt chuẩn về lý luận chính trị, nghiệp vụ quản lý giáo dục để kịp bổ sung, thay thế khi có nhu cầu.

Thực hiện tốt các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”, “Hai không”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”,...

3. Đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy mới

Đổi mới tính chất và nội dung hoạt động của giáo viên và học sinh, chuyển từ dạy học truyền thụ một chiều, học tập thụ động, chủ yếu là ghi nhớ kiến thức để đối phó với thi cử sang học tập tích cực, chủ động, trải nghiệm sáng tạo, chú trọng hình thành năng lực tự học dưới sự giúp đỡ, hướng dẫn, tổ chức của giáo viên.

Đổi mới các hình thức tương tác xã hội trong dạy học, chuyển từ dạy học đồng loạt cả lớp đối diện với giáo viên, học tập đơn phương sang tổ chức dạy học theo các hình thức tương tác: học cá nhân, học theo nhóm,...

Đổi mới các hình thức tổ chức dạy học:

+ Đa dạng hoá các hình thức tổ chức dạy học, làm cho việc học sinh động, lý thú, tránh nhàm chán, đơn điệu, từ đó có thể khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh của các hình thức tổ chức dạy học khác nhau.

+ Làm cho việc học gắn với môi trường thực tế, gắn với kinh nghiệm sống của cá nhân học sinh, tạo điều kiện tổ chức học tập với hình thức điều tra, nghiên cứu trong thực tiễn nhằm hình thành kỹ năng sống cho học sinh.

4. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên: chính sách thu hút, tạo nguồn nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; chính sách tiền lương, phụ cấp cho nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; sửa đổi định mức lao động, chế độ làm việc của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; chính sách ưu đãi, chế độ nhà công vụ đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; chính sách đối với nhà giáo trong biên chế và nhà giáo làm việc theo hợp đồng.

5. Lồng ghép thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể, quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học”

Lồng ghép các nội dung Chỉ thị vào các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và phong trào. Hằng năm, tổ chức các hội thi giáo viên dạy giỏi; học sinh giỏi; “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phòng chống các tệ nạn xã hội; thực hiện nghiêm túc tuần sinh hoạt đầu năm. Hưởng ứng tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua; tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, tạo điều kiện để cán bộ làm công tác đoàn thể phấn đấu và trưởng thành, nâng dần tỷ lệ phát triển đảng viên trong cán bộ, giáo viên, nhân viên.

6. Gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng

  Toàn ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động của Bộ GD&ĐT, làm cho mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn tự giác trong học tập và công tác. Việc học tập và làm theo Bác cần đi sâu vào nội dung thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí và mọi hành vi tiêu cực trong hoạt động giáo dục; tuyên truyền về những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình, tạo sức lan tỏa sâu rộng thành phong trào thi đua sôi nổi trong toàn ngành.

7. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

Ngành giáo dục và đào tạo cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên. Các tổ chức chính trị trong các đơn vị trường học cần  phát huy vai trò, vị trí trong việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Quan tâm hơn nữa công tác phát triển đảng viên trong trường học nhằm tăng dần tỷ lệ đảng viên trong tổng số đội ngũ toàn ngành.

Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Đình Bình - Chánh văn phòng HĐND UBND Huyện Nam Trà My
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)