Trang chủ
 
 
Giới thiệu
 
 
Chính quyền
 
 
Công dân
 
 
Doanh nghiệp
 
 
Du khách
 
 
Du lịch vùng sâm
 
 
Công khai tài chính
 
 
Liên hệ - góp ý
 
 
Thông báo chạy
 
 
Video
 
 
Thư viện ảnh
 
 
Thư viện âm nhạc
 
 
Lịch công tác
 
CHI TIẾT TIN

Nhiều bất cập khi triển khai phần mềm hành chính công điện tử

Người đăng: Lê Viết Quang Ngày đăng: 15:23 | 27/08 Lượt xem: 707

Thời gian qua, UBND huyện Nam Trà My đã đưa vào vận hành hệ thống phần mềm Hành chính công điện tử cấp huyện, xã. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện tại các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện và tại UBND các xã còn rất nhiều bất cập, hạn chế, như: cán bộ phụ trách tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) không sử dụng hoặc sử dụng không thường xuyên, chưa thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết các TTHC trên phần mềm, chưa phát huy hết tính năng của phần mềm, hiệu quả mang lại thấp,...
Bộ phận một cửa tại xã Trà Cang gặp nhiều khó khăn khi triển khai dịch vụ hành chính công
 điện tử do chưa có hệ thống mạng internet


Những hạn chế trên một phần do nguyên nhân khách quan: TTHC phát sinh tại địa phương chưa nhiều, cán bộ làm đầu mối tiếp nhận TTHC tại bộ phận một cửa huyện, xã kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ chuyên môn cùng lúc nên chưa thực sự đầu tư cho công tác này, điều kiện trang thiết bị lại Bộ phận một cửa các xã còn hạn chế (hệ thống mạng internet 9/10 xã được đầu tư, trang thiết bị máy móc làm việc chưa đáp ứng yêu cầu). Bên cạnh đó, còn có nguyên nhân chủ quan: tinh thần ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong cải cách hành chính, nhất là trong giải quyết TTHC của lãnh đạo một số cơ quan, UBND các xã chưa quyết liệt; trình độ ứng dụng CNTT của một bộ phận cán bộ đảm nhiệm công tác này còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu công việc; cơ chế khen thưởng, chính sách hỗ trợ cho cán bộ làm công tác tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC chưa được quan tâm đúng mức.

Bà Lương Nguyên Hà - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện cho biết, để phát huy hiệu quả phần mềm Hành chính công điện tử cấp huyện, xã trong thời gian đến; với mục tiêu 100% TTHC cấp huyện, xã phải được tiếp nhận giải quyết, số hóa trên môi trường mạng, tiến tới tiếp nhận và giải quyết TTHC mức độ 3, 4 theo đúng quy định, UBND huyện đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã tăng cường quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Nam Trà My, giai đoạn 2016 - 2020; trong đó, đổi mới tư duy từ “nền hành chính quản lý” sang “nền hành chính phục vụ”.

Để làm được điều đó, các cơ quan, đơn vị cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, trong đó, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm, phục vụ nhân dân; quyết tâm nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả với đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực và tính chuyên nghiệp cao. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện với mục tiêu tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp nhận TTHC tại bộ phận một cửa, thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, 4. Đây là những nhiệm vụ then chốt, bức phá từ nay đến cuối năm nhằm đạt chỉ tiêu Nghị quyết số 28/NQ-HĐND, ngày 20/12/2016 của HĐND huyện đã đề ra. Quán triệt CBCCVC, người lao động sử dụng email công vụ để trao đổi công việc, tham gia phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc (Q-Office) theo trục liên thông văn bản 4 cấp; song song với việc ứng dụng chữ ký số, chứng thư số của Ban Cơ yếu Chính phủ cấp.

“Thời  gian tới, UBND huyện sẽ tổ chức tập huấn phần mềm hành chính công cho CB,CC bộ phận tiếp nhận, giải quyết TTHC cấp huyện, xã; với hình thức tập trung tập huấn từng ngành; đồng thời, phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh triển khai thực hiện trước ngày 15/9/2020. Rà soát nhu cầu cần trang bị máy móc, trang thiết bị phục vụ đảm bảo cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, xã; phối hợp nhanh chóng khắc phục sự cố máy móc do thiên tai hư hỏng tại bộ phận một cửa huyện. Đưa nội dung ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC vào tiêu chí thi đua đối với các cơ quan, đơn vị, các xã; cụ thể từng chỉ tiêu thi đua đến mỗi cá nhân, tổ chức tham gia quá trình xừ lý; mục tiêu nâng cao chỉ số tiếp nhận và trả kết quả trên phần mềm một cửa điện tử, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp; chỉ số ứng dụng ICT trong quản lý nhà nước” - bà Lương Nguyên Hà thông tin thêm.Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Đình Bình - Chánh văn phòng HĐND UBND Huyện Nam Trà My
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)