Trang chủ
 
 
Giới thiệu
 
 
Chính quyền
 
 
Công dân
 
 
Doanh nghiệp
 
 
Du khách
 
 
Du lịch vùng sâm
 
 
Công khai tài chính
 
 
Liên hệ - góp ý
 
 
Thông báo chạy
 
 
Video
 
 
Thư viện ảnh
 
 
Thư viện âm nhạc
 
 
Lịch công tác
 
CHI TIẾT TIN

Bãi bỏ, công bố hết hiệu lực 23 nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành

Người đăng: Lê Viết Quang Ngày đăng: 9:15 | 19/12 Lượt xem: 898

(QNO) - HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết 75/NQ-HĐND về kết quả rà soát nghị quyết của HĐND tỉnh.
Theo đó, bãi bỏ, công bố hết hiệu lực kể từ ngày 31.12.2020 đối với 23 nghị quyết do hết thời hạn có hiệu lực được quy định tại nghị quyết hoặc các văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ ban hành nghị quyết đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Cụ thể, bãi bỏ, công bố hết hiệu lực đối với Nghị quyết số 113/2008/NQ-HĐND (ngày 30.7.2008) về đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn từ nay đến năm 2015;

Nghị quyết số 82/2013/NQ-HĐND (ngày 4.7.2013) về phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các địa phương thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP (ngày 11.5.2012) của Chính phủ;

Nghị quyết số 124/2014/NQ-HĐND (ngày 11.7.2014) về sửa đổi, bổ sung nghị quyết về đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam;

Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND (ngày 11.7.2014) về cơ chế hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng chợ, siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2020;

Nghị quyết số 132/2014/NQ-HĐND (ngày 11.12.2014) về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND (ngày 11.12.2014) về kiên cố hóa các tuyến đường huyện (ĐH) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020;

Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND (ngày 7.7.2015) về đề án giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020;

Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND (ngày 11.12.2015) về cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng công trình nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020;

Nghị quyết số 183/2015/NQ-HĐND (ngày 11.12.2015) về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung giai đoạn 2016 - 2020;

Nghị quyết số 193/2015/NQ-HĐND (ngày 11.12.2015) về quy định mức hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn giai đoạn 2016 - 2020;

Nghị quyết số 202/2016/NQ-HĐND (ngày 26.4.2016) về cơ chế khuyến khích bảo tồn và phát triển một số cây dược liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020;

Nghị quyết 205/2016/NQ-HĐND (ngày 26.4.2016) về cơ chế đầu tư kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi đất màu và thủy lợi nhỏ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020;

Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND (ngày 19.7.2016) về cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho các chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020;

Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND (ngày 8.12.2016) về một số chế độ đối với TP.Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành đến năm 2020;

Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND (ngày 8.2.2016) về tổ chức, xây dựng, huấn luyện, hoạt động, chế độ đối với dân quân tự vệ và nhiệm vụ chi các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2021;

Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND (ngày 8.12.2016) về quy định mức kinh phí hỗ trợ đối với đội công tác xã hội tình nguyện tại xã phường, thị trấn giai đoạn 2017 - 2020;

Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND (ngày 7.12.2017) về quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND (ngày 8.12.2016);

Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND (ngày 19.7.2018) về quy định một số nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh;

Nghị quyết 47/2018/NQ-HĐND (ngày 6.12.2018) về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025;

Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND (ngày 6.12.2018) về quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND (ngày 28.9.2018) về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND (ngày 11.12.2015);

Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND (ngày 12.7.2019) về quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.Tác giả: BaoQuangnam


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Đình Bình - Chánh văn phòng HĐND UBND Huyện Nam Trà My
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)