Trang chủ
 
 
Giới thiệu
 
 
Chính quyền
 
 
Công dân
 
 
Doanh nghiệp
 
 
Du khách
 
 
Du lịch vùng sâm
 
 
Công khai tài chính
 
 
Liên hệ - góp ý
 
 
Thông báo chạy
 
 
Video
 
 
Thư viện ảnh
 
 
Thư viện âm nhạc
 
 
Lịch công tác
 
CHI TIẾT TIN

Huyện ủy Nam Trà My tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Người đăng: Lê Viết Quang Ngày đăng: 15:15 | 24/05 Lượt xem: 1139

Ngày 22/5/2023, Huyện ủy Nam Trà My tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - UVTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị; tham dự hội nghị có đồng chí Cao Thanh Hải - TUV, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thị Thủy - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Đồng chí: Lê Thanh Hưng - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phùng Thị Thương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Duy Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đạt nhiều kết quả quan trọng: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng khu vực thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2020 - 2023 đạt  9,05%; thu nhập bình quân đầu người giai đoạn 2020 - 2023 là 32,11 triệu đồng/người/năm; sản xuất nông - lâm nghiệp có nhiều kết quả tích cực, trồng mới 63,3ha Sâm Ngọc Linh; 162,8 ha cây dược liệu khác; trồng 5.973ha rừng, nâng cao độ che phủ rừng trên địa bàn huyện đạt 59,33%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển khá, hoàn thành đưa vào sử dụng đường dây 110kv nâng tỷ lệ hộ sử dụng điện trên địa bàn huyện lên 80%; triển khai sắp xếp 57 khu dân cư với 2.588 hộ, đạt 49,56% chỉ tiêu. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hằng năm tăng . Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được giải quyết kịp thời; chất lượng y tế, giáo dục tiếp tục nâng lên; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống và tiêm vắc xin phòng Covid-19; làm tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 35,21%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 44,69%, hộ cận nghèo 3,88%. Hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương luôn được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo, hằng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện, diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự đảm bảo an toàn tuyệt đối. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng; số lượng TCCS đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên” hằng năm đạt trên 82%, kết nạp 213 đảng viên mới; tăng cường thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử gắn với kỷ cương, kỷ luật công vụ có sự chuyển biến tích cực; trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp từng bước được nâng cao.


Quang cảnh Hội nghị
Bên cạnh những kết quả tích cực như trên, vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; việc thực hiện một số chỉ tiêu gặp khó, kết quả chưa đạt; chất lượng lao động còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo tuy giảm nhưng không bền vững, nguy cơ tái nghèo cao. Tình hình tai nạn giao thông, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tại một số tổ chức đảng còn chậm, chưa sâu rộng,....

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - UVTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực cùng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Nam Trà My đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua; đồng thời, định hướng một số nội dung quan trọng mà huyện Nam Trà My cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đảng bộ huyện đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hưng - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các hội đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

1- Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX đề ra, trên cơ sở sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở ngành của tỉnh; huy động, lồng ghép phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu hoàn thành đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025.

2- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương. Chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, chú trọng kết nạp đảng viên gắn với nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XIII gắn với Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Làm tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc; thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng, dân vận chính quyền.

3- Tập trung thực hiện 03 khâu đột phá về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cải thiện môi trường đầu tư, gắn với bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, thúc đẩy phát triển sản xuất của các ngành Nông - lâm nghiệp, tận dụng tối đa mọi tiềm năng lợi thế của huyện. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, vận dụng các cơ chế chính sách để kích thích sản xuất phát triển, nâng cao thu nhập cho người dân. Tăng cường công tác chống thất thu ngân sách, thực hành nghiêm chỉnh Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách, đảm bảo cân đối ngân sách. Tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo kết quả thu ngân sách đạt cao nhất, phấn đấu tăng trên 10% số thu ngân sách so với dự toán tỉnh giao hằng năm. Triển khai thực hiên hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với sắp xếp, ổn định 115 khu dân cư trên địa bàn huyện.

4- Chú trọng nâng cao chất lượng công tác y tế, giáo dục và đào tạo; thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh thực hiện công tác đạo tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững theo phương châm 3 cán bộ, công chức giúp 01 hộ thoát nghèo.

5- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về quốc phòng, an ninh, nội chính và đối ngoại. Thực hiện đảm bảo Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Tăng cường củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Triển khai các biện pháp ngăn chặn làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, phòng ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác đối ngoại, tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ ngoại giao, kết nghĩa với các đơn vị, địa phương trong và ngoài nước.

6- Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Chú trọng củng cố bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể theo hướng “gần dân, sát dân”. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực thực hiện cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao mọi mặt đời sống Nhân dân.

7- Các cấp, các ngành chủ động, tích cực chuẩn bị chu đáo các điều kiện và tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện Nam Trà My (01/8/2003 - 01/8/2023).           


Tác giả: Duy Quang


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Như Sơn Trà - Chánh văn phòng HĐND UBND Huyện Nam Trà My
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày