Trang chủ
 
 
Giới thiệu
 
 
Chính quyền
 
 
Công dân
 
 
Doanh nghiệp
 
 
Du khách
 
 
Du lịch vùng sâm
 
 
Công khai tài chính
 
 
Liên hệ - góp ý
 
 
Thông báo chạy
 
 
Video
 
 
Thư viện ảnh
 
 
Thư viện âm nhạc
 
 
Lịch công tác
 
CHI TIẾT TIN

Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Nam Trà My giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ tại xã Trà Vân

Người đăng: Nguyễn Hữu Quang Ngày đăng: 9:46 | 07/10 Lượt xem: 1479

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH- MTTQ- BTT ngày 8/9/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My về việc tổ chức Đoàn Giám sát đối với việc giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ tại xã Trà Vân.Đồng chí Nguyễn Tấn Hùng - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện chủ trì buổi giám sát


Ngày 05/10/2021, Đoàn Giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện do đồng chí Nguyễn Tấn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng Đoàn đã tiến hành giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ tại xã Trà Vân. Qua nghe báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã Trà Vân và cá nhân các đồng chí Bí thư Đảng ủy,  Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về triển khai thực hiện công tác cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2021. Trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, tuyên truyền việc thực hiện các nghị quyết, quy định và hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và huyện về giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ trên địa bàn xã. Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, nghị quyết của Đảng về tổ chức giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ. Công tác đánh giá cán bộ từng bước được đổi mới về nội dung và phương thức, việc quy hoạch cán bộ dần đi vào nề nếp, thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ gắn với thực hiện luân chuyển cán bộ được quan tâm, đã kịp thời tăng cường cán bộ lãnh đạo, quản lý ở địa phương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Công tác bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục, gắn với quy hoạch, luân chuyển và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ được thực hiện dân chủ, công khai. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày được nâng cao đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.Quang cảnh buổi giám sát

Tuy nhiên, công tác nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ hằng năm vẫn còn là khâu yếu, có lúc có nơi thực hiện chưa thực chất, vẫn còn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm, một số cán bộ đảng viên còn hạn chế về năng lực, thiếu nhiệt tình trong công tác; việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ chưa được quan tâm kịp thời, còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên”, việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện về giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ trên địa bàn xã Trà Vân còn chậm.Các thành viên trong đoàn tham gia phát biểu


Kết luận tại buổi giám sát đồng chí Nguyễn Tấn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ trên địa bàn xã và mong muốn trong thời gian tới Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo UBND xã và các đồng chí cán bộ chủ chốt tiếp tục quan tâm ban hành các văn bản chỉ đạo và thực hiện tốt các quy định về công tác cán bộ; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các quy định về công tác cán bộ, giám sát cán bộ, đảng viên; việc thực hiện các quy định của Đảng về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, việc giữ mối liên hệ với tổ chức cơ sở đảng và nhân dân nơi cư trú. Quan tâm hơn nữa đối với công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo; việc kê khai, công khai tài sản đối với cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Đảng ủy xã; giải quyết kịp thời các chế độ chính sách như nâng lương, nâng nghạch, chế độ phụ cấp chức vụ kiêm nhiệm đối với cán bộ.

Nguồn tin: UBMTTQVN huyện Nam Trà My


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Đình Bình - Chánh văn phòng HĐND UBND Huyện Nam Trà My
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)