Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Nam Trà My - Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 giảm 8,5%

Từ nguồn vốn ứng trước của Tiểu dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Dự án của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Trong năm 2017 Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My đã giao cho các xã làm chủ đầu tư, hỗ trợ xây dựng mô hình giảm nghèo bền vững cho các hộ đăng ký thoát nghèo, định hướng cho Ủy ban nhân dân các xã hướng dẫn hộ đăng ký thoát nghèo tập trung phát triển các mô hình cây trồng, con vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với quy hoạch phát triển của huyện nhà theo Nghị quyết số 16 của Hội đồng nhân dân huyện Nam Trà My về chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, và Cuộc vận động cán bộ công chức, viên chức giúp hộ nghèo.

Ngay từ đầu năm UBND huyện đã ban hành văn bản phân công cho 89 cơ quan, đơn vị và UBND các xã giúp 522 hộ nghèo và 04 hộ cận nghèo đăng ký thoát nghèo theo phương châm “3 công chức, lao động giúp 1 hộ thoát nghèo theo kết quả rà soát năm 2017 quy mô hộ nghèo giảm giảm từ 4.5 hộ xuống còn 3.887 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 56 % tổng số hộ dân cư, giảm 8,5% so với năm 2016; quy mô hộ cận nghèo giảm từ 105 hộ xuống còn 59 hộ, chiếm 1% tổng số hộ dân cư. Như vậy, chỉ tiêu giảm nghèo, cận nghèo đạt được chỉ tiêu kép về giảm quy mô - giảm tỷ lệ và giảm số hộ nghèo - giảm số hộ cận nghèo theo Nghị quyết Huyện Đảng bộ và HĐND huyện Nam Trà My đề ra. Qua đó, trên địa bàn huyện Nam Trà My hiện nay còn 02 xã Trà Cang, Trà Vinh tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên 70%, 03 xã Trà Tập, Trà Don, Trà Vân có tỷ lệ từ 60 - 68%, 04 xã Trà Dơn, Trà Leng, Trà Nam, Trà Linh có tỷ lệ từ 50 đến 59%, xã Trà Mai tỷ lệ 28%. Toàn huyện có 619 hộ thoát nghèo, trong đó có 508 hộ thoát nghèo có đăng ký, điều này đã minh chứng cho bước đi đúng đắn của hệ thống chính trị toàn huyện Nam Trà My trong công tác giảm nghèo, tạo tiền đề vững chắc cho công cuộc giảm nghèo đến năm 2020.


Tác giả: Phương Thuận


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:


THƯ VIỆN ẢNH


  • Trang giảm nghèo

  • Trang giảm nghèo

  • Trang giảm nghèo

  • Trang giảm nghèo
    

Phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện Nam Trà My
Địa chỉ: thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Võ Như Sơn Trà - Trưởng Phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện
Tel: 0912684433 | Email: sontra.thanhtra@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập