Trang chủ
 
 
Giới thiệu
 
 
Chính quyền
 
 
Công dân
 
 
Doanh nghiệp
 
 
Du khách
 
 
Du lịch vùng sâm
 
 
Công khai tài chính
 
 
Liên hệ - góp ý
 
 
Thông báo chạy
 
 
Video
 
 
Thư viện ảnh
 
 
Thư viện âm nhạc
 
 
Lịch công tác
 
Cổng thông tin điện tử huyện Nam Trà My kính chào quý khách.
Nội quy tiếp công dân

NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN

TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN NAM TRÀ MY

Trụ sở tiếp công dân huyện Nam Trà My là nơi công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân huyện. Người tiếp công dân, người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân huyện thực hiện các quy định sau đây:

Điều 1. Thời gian và lịch tiếp công dân

1.     Thời gian tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút;

2. Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo huyện

- Thực hiện theo Quy chế phối hợp tiếp công dân của Lãnh đạo huyện;

- Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo huyện được thông báo bằng văn bản, niêm yết tại Trụ sở tiếp công dân huyện; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân huyện

1.     Quyền của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

a. Trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

b. Được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình.

c. Nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

d. Khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người tiếp công dân.

đ. Các quyền khác theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân.

2. Nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

a. Nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có). Trang phục chỉnh tề, tuân thủ quy chế, nội quy tiếp công dân và có thái độ đúng mực, thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ khi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

b. Trình bày trung thực, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình và ký tên hoặc điểm chỉ vào biên bản xác nhận những nội dung đã trình bày.

c. Không được can thiệp, dự nghe việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người khác.

d. Trường hợp nhiều người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về cùng một nội dung thì phải cử đại diện để trình bày; Việc cử đại diện thực hiện như sau: Từ năm đến mười người thì cử một hoặc hai người đại diện, từ mười người trở lên thì cử thêm người đại diện nhưng không quá năm người. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nhưng quyền lợi và nghĩa vụ độc lập với nhau thì thực hiện như trường hợp riêng lẽ.

đ. Không lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để gây rối trật tự  nơi tiếp công dân; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân, người thi hành công vụ.

e. Không mang các vật dễ cháy, nổ, chất độc hại, hung khí, trẻ em, súc vật, người mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi vào nơi tiếp công dân.

g. Không căng treo khẩu hiệu, băng rôn, dán các loại giấy tờ không được phép theo quy định trong khu vực tiếp công dân.

h. Không được tự ý sử dụng phương tiện ghi hình, ghi âm khi chưa được sự cho phép của người chủ trì tiếp công dân.

i. Hết giờ làm việc, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không được lưu lại Trụ sở tiếp công dân huyện.

k. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình.

Điều 3. Trách nhiệm người tiếp công dân

1. Lắng nghe ý kiến trình bày của công dân, ghi chép vào sổ theo dõi tiếp công dân về những nội dung liên quan do công dân trình bày. Phong cách, thái độ làm việc ân cần, hòa nhã, thận trọng, quan điểm đúng đắn và cương quyết, đảm bảo khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong công tác tiếp công dân.

2. Hướng dẫn, giải thích cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật; tiếp nhận đơn hoặc hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền.

3. Không sách nhiễu, gây phiền hà hoặc cản trở đối với việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

4. Giữ bí mật thông tin người tố cáo theo quy định của pháp luật.

5. Yêu cầu người có hành vi vi phạm nội quy tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết đề nghị cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.

Điều 4. Những trường hợp được từ chối tiếp công dân

1. Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hay một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

          2. Người có hành vi vi phạm nội quy tiếp công dân.

3. Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài.

4. Người được ủy quyền hoặc đại diện không hợp pháp, người được ủy quyền hoặc đại diện theo quy định pháp luật cho người bị từ chối tiếp công dân tại khoản 3 Điều này.

5. Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Xử lý những trường hợp vi phạm

1. Những người vi phạm nội quy tiếp công dân và các hành vi vi phạm pháp luật khác tại Trụ sở tiếp công dân huyện bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Người có nhiệm vụ bảo vệ buổi tiếp công dân có trách nhiệm thi hành lệnh của chủ trì buổi tiếp công dân, phối hợp với người có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật./.

 

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Đình Bình - Chánh văn phòng HĐND UBND Huyện Nam Trà My
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)