VĂN BẢN PHÁP LUẬT HUYỆN NAM TRÀ MY

Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm bao gồm tiếng Việt có dấu và không dấu, tìm trên tất cả các nội dung: Cơ quan ban hành, loại văn bản, lĩnh vực văn bản, số ký hiệu, trích yếu, người ký và ngày ban hành văn bản!
Để tìm kiếm chính xác cụm từ, bạn hãy nhập cụm từ trong dấu " "
Số ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhTệp đính kèm
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 177, văn bản 1 đến 20 trong 3523 văn bản.
164/UBND- TNMT V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2019 20/03/2019 Landscape
166/UBND-VP V/v tham mưu UBND huyện thực hiện Quyết định 723/QĐ-UBND ngày 11/03/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam 20/03/2019 Landscape
177/UBND-HKL V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng về phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện 20/03/2019 Landscape
24/TB-UBND Nội dung kết luận của Đ/c Hồ Quang Bửu - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Thường trực UBND huyện ngày 18/3/2019 20/03/2019 Landscape
25/TB-UBND Kết luận của Đ/c Nguyễn Thế Phước - Phó chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Lãnh đạo xã Trà Cang về công tác duy trì sĩ số học sinh ... 20/03/2019 Landscape
42/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ 20/03/2019 Landscape
43/BC-UBND Tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện (Tính từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018) 20/03/2019 Landscape
44/UBND-VP V/v thống nhất chủ trương Tòa án huyện triển khai các hoạt động tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn 20/03/2019 Landscape
159/UBND-TP V/v Báo cáo sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 19/03/2019 Landscape
160/UBND-VP V/v tăng cường triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị 19/03/2019 Landscape
35/KH-UBND Phòng, chống mại dâm trên địa bàn huyện Nam Trà My năm 2019 19/03/2019 Landscape
391/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lưa chọn nhà thầu trích đo địa chính tỷ lệ 1/1000, kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng loạt, lần ... 19/03/2019 Landscape
1/BCĐ-VP V/v triển khai thực hiện các nội dung chuẩn bị tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 15/03/2019 Landscape
151/UBND-VP V/v báo cáo nội dung khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh 15/03/2019 Landscape
152/UBND-NN&PTNT V/v triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống, khống chế dịch bệnh ở lợn trên địa bàn huyện 15/03/2019 Landscape
155/UBND-VP V/v thống nhất cấp quà cho nhân dân và học sinh xã Trà Vinh 15/03/2019 Landscape
143/UBND-VHTT V/v đầu tư hệ thống trạm truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện Nam Trà My năm 2019 14/03/2019 Landscape
145/UBND-VP V/v báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) " về đẩy mạnh công tác ... 14/03/2019 Landscape
146/UBND-VP V/v báo cáo chuẩn bị nội dung khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hôi HĐND tỉnh 14/03/2019 Landscape
147/UBND-VP Đề nghị kiểm tra và bảo tồn quần thể cây thông trên dãy núi Ngọc Linh thuộc huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam 14/03/2019 Landscape

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com