VĂN BẢN PHÁP LUẬT HUYỆN NAM TRÀ MY

Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm bao gồm tiếng Việt có dấu và không dấu, tìm trên tất cả các nội dung: Cơ quan ban hành, loại văn bản, lĩnh vực văn bản, số ký hiệu, trích yếu, người ký và ngày ban hành văn bản!
Để tìm kiếm chính xác cụm từ, bạn hãy nhập cụm từ trong dấu " "
Số ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhTệp đính kèm
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 235, văn bản 1 đến 20 trong 4686 văn bản.
14/NQ-HĐND Quyết toán Ngân sách nhà nước năm2020 05/08/2021 Landscape
15/NQ-HĐND Bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 05/08/2021 Landscape
16/NQ-HĐND Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022 05/08/2021 Landscape
17/NQ-HĐND Nghị quyết về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 05/08/2021 Landscape
18/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua bổ sung,điều chỉnh một só nội dung trong kê hoạch đầu tư công năm 2021 05/08/2021 Landscape
19/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung ngân sách địa phương năm 2021 05/08/2021 Landscape
93/NQ-HĐND Về kết quả rà soát Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện 02/04/2021 Landscape
94/NQ-HĐND Thông qua Đề án kiện toàn các cơ quan hành chính và quy định số lượng cấp phó các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện Nam Trà My
02/04/2021 Landscape
95/NQ-HĐND Giải thể Phòng Y tế và chuyển chức năng tham mưu UBND huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực y tế cho Văn phòng HĐND&UBND huyện
02/04/2021 Landscape
96/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và bổ sung danh mục dự án chuẩn bị đầu tư kế hoạch năm 2021
02/04/2021 Landscape
2446/QĐ-UBND V/v tiếp nhận, phân bổ gạo hỗ trợ cho nhân dân bị ảnh hưởng do thiên tai, mưa lũ và giao nhiệm vụ cho cơ quan, địa phương. 06/11/2020 Landscape
227/BC-HĐND Kết luận giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 26/4/2017 của HĐND huyện về Đề án ''Đo đạc bản đồ, giao đất, cấp giấy chứng ... 20/10/2020 Landscape
745/UBND-GD&ĐT Về phương án bố trí CB-GV-NV các trường năm học 2020-2021 14/10/2020 Landscape
165/HĐND-VP V/v thông nhất triển khai các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo (đợt 2) năm 2020 08/10/2020 Landscape
716/UBND-VP V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 8/2020 đôn đóc triển khai công tác đầu tư công ... 02/10/2020 Landscape
83/KH-UBND Tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án" Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" và cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho các chương trình, ... 30/09/2020 Landscape
696/UBND-VP V/v thu thập dữ liệu triển khai Qoffice nâng cao khối ngành dọc, hội, đoàn thể trên địa bàn huyện Nam Trà My 28/09/2020 Landscape
161/BC-UBND Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 04/11/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên ... 23/09/2020 Landscape
164/CV-HĐND V/v thay đổi thời gian thực hiện kế hoạch giám sát đối với UBND xã Trà Tập 23/09/2020 Landscape
113/TB-UBND Kết luận của đồng chí Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc trực tuyến với xã Trà Linh 22/09/2020 Landscape

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com