VĂN BẢN PHÁP LUẬT HUYỆN NAM TRÀ MY

Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm bao gồm tiếng Việt có dấu và không dấu, tìm trên tất cả các nội dung: Cơ quan ban hành, loại văn bản, lĩnh vực văn bản, số ký hiệu, trích yếu, người ký và ngày ban hành văn bản!
Để tìm kiếm chính xác cụm từ, bạn hãy nhập cụm từ trong dấu " "
Số ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhTệp đính kèm
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 221, văn bản 1 đến 20 trong 4402 văn bản.
1679/QĐ-UBND Thay đổi thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Trà My 09/07/2020 Landscape
473/UBND-LĐTBXH V/v tạm dừng chi trả trợ cấp hàng tháng 07/07/2020 Landscape
61/TB-UBND Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2020 của UBND huyện Nam Trà My 07/07/2020 Landscape
75/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Nam Trà My năm 2019 07/07/2020 Landscape
76/NQ-HĐND Bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020 07/07/2020 Landscape
77/NQ-HĐND Thông qua bổ sung, điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách địa phương và Phương án chủ động ứng phó hụt thu và dịch bệnh trong 6 tháng cuối ... 07/07/2020 Landscape
78/NQ-HĐND Về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021 07/07/2020 Landscape
81/NQ-HĐND Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Nam Trà My Khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021 07/07/2020 Landscape
04/CT-UBND Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020 06/07/2020 Landscape
117/BC-UBND Tổng hơp trả lời kiến nghị cử tri trong huyện sau kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XI (Trình tại kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XI) 06/07/2020 Landscape
118/BC-UBND Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 06/07/2020 Landscape
215/BC-HĐND Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện trình tại kỳ họp thứ 13, HĐND huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 06/07/2020 Landscape
216/BC-HĐND Thẩm tra của Ban pháp chế về dự thảo Nghị quyết Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021 (Trình kỳ họp thứ 13, HĐND huyện ... 06/07/2020 Landscape
217/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Ban pháp chế HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 06/07/2020 Landscape
218/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Ban Dân tộc HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 06/07/2020 Landscape
219/BC-HĐND Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND huyện về tình hình kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện một số Chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn ... 06/07/2020 Landscape
220/BC-HĐND Kết quả giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện về thực hiện Nghị quyết số : 04/2015/NQ-HĐND, ngày 15/7/2015 của HĐND huyện về "Bảo tồn và phát ... 06/07/2020 Landscape
221/BC-HĐND Kết quả giám sát quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày ... 06/07/2020 Landscape
222/BC-UBND Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2019 06/07/2020 Landscape
223/BC-HĐND Thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện về tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và ... 06/07/2020 Landscape

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com