VĂN BẢN PHÁP LUẬT HUYỆN NAM TRÀ MY

Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm bao gồm tiếng Việt có dấu và không dấu, tìm trên tất cả các nội dung: Cơ quan ban hành, loại văn bản, lĩnh vực văn bản, số ký hiệu, trích yếu, người ký và ngày ban hành văn bản!
Để tìm kiếm chính xác cụm từ, bạn hãy nhập cụm từ trong dấu " "
Số ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhTệp đính kèm
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 163, văn bản 1 đến 20 trong 3242 văn bản.
1964/QĐ-UBND Kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo phổ cấp giáo dục, xóa mù chữ huyện Nam Trà My 09/11/2018 Landscape
848/UBND-VP V/v báo cáo tình hình thực hiện nguồn vốn sự nghiệp năm 2018 trên địa bàn huyện 09/11/2018 Landscape
849/UBND-VP V/v báo cáo kết quả thựcc hiện công tác kết nghĩa trên địa bàn huyện năm 2018 và định hướng nhiệm vụ năm 2019 09/11/2018 Landscape
1954/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một của liên ... 08/11/2018 Landscape
837/UBND-VP V/v báo cáo chuẩn bị nội dung giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh 08/11/2018 Landscape
838/UBND-VP V/v tham mưu báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chương trình chính sách dân tộc năm 2018, dự kiến kế hoạch công tác năm 2019 trên địa ... 08/11/2018 Landscape
847/UBND-TTH Về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 08/11/2018 Landscape
103/KH-UBND Khành thành, bàn giao công trình "Đoàn kết quân dân" điểm trường Tiểu học thôn 2 xã Trà Vân huyện Nam Trà My 07/11/2018 Landscape
202/BC-UBND Công tác tổ chức phiên chợ sâm Ngọc Linh từ ngày 01 đến ngày 03/11/2018 05/11/2018 Landscape
833/UBND-VP V/v thống nhất chủ trương tổ chức thăm quan cho cán bộ, công chức, người lao động Trung tâm văn hóa Thông tin thể thao huyện 05/11/2018 Landscape
834/UBND-VP V/v tiếp nhận dự án do TLS quán CHLB Đức tài trợ thông qua tổ chức MI 05/11/2018 Landscape
835/UBND-LĐTBXH V/v xử lý vi phạm đối với các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội bắt buộc 05/11/2018 Landscape
201/BC-UBND Tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện giao đất, cấp giấy CNQSD đất theo chủ trương sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn huyện Nam Trà My 02/11/2018 Landscape
59/TB-HĐND Nội dung họp Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ VN huyện ngày 01/11/2018, để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XI 02/11/2018 Landscape
830/UBND-VP V/v báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính từ năm 2017 đến nay 02/11/2018 Landscape
831/UBND-VP V/v chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XI 02/11/2018 Landscape
826/UBND-VP V/v tham mưu nội dung đưa vào Chương trình công tác của Huyện ủy năm 2019 01/11/2018 Landscape
198/BC-UBND Kết quả công tác thanh tra năm 2018 31/10/2018 Landscape
19/VP-TH V/v ủy quyền giải quyết công việc của Chánh văn phòng 30/10/2018 Landscape
195/BC-UBND Việc chuyển giao, quản lý, sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đô thị, Khu dân cư sau đầu tư tại huyện Nam Trà My 30/10/2018 Landscape

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com