VĂN BẢN PHÁP LUẬT HUYỆN NAM TRÀ MY

Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm bao gồm tiếng Việt có dấu và không dấu, tìm trên tất cả các nội dung: Cơ quan ban hành, loại văn bản, lĩnh vực văn bản, số ký hiệu, trích yếu, người ký và ngày ban hành văn bản!
Để tìm kiếm chính xác cụm từ, bạn hãy nhập cụm từ trong dấu " "
Số ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhTệp đính kèm
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 179, văn bản 1 đến 20 trong 3565 văn bản.
55/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019 trên địa bàn huyện Nam Trà My 08/05/2019 Landscape
43/KH-HĐND Giám sát phục vụ kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban Pháp chế HĐND huyện đối với UBND các xã Trà Nam, Trà Cang, ... 07/05/2019 Landscape
44/KH-UBND Giám sát phục vụ kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban Pháp chế HĐND huyện đối với phòng Nội vụ huyện 07/05/2019 Landscape
58/QĐ-UBND Thành lập Đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND huyện phục vụ kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XI 07/05/2019 Landscape
85/BC-UBND Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác Dân tộc 07/05/2019 Landscape
86/BC-UBND Sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 25/4/2014 của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 43-CTr/HU ngày 21/4/2014 ... 07/05/2019 Landscape
54/KH-UBND Thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc ... 04/05/2019 Landscape
53/KH-UBND Thực hiện Đề án "Bảo trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù" trên địa bàn huyện năm 2019 03/05/2019 Landscape
06/TB-TĐKT Về việc sắp xếp khối thi đua và cử Trưởng, Phó Trưởng khối thi đua của huyện năm 2019 02/05/2019 Landscape
53/NQ-HĐND Sử đổi Mục II, khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 của HĐND huyện về "Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân ... 26/04/2019 Landscape
54/NQ-HĐND Sửa đổi nội dung tại điểm 1.2, khoảng 1, Điều 1 của Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 24/7/2014 của Hội đồng nhân huyện Khóa X, kỳ họp thứ ... 26/04/2019 Landscape
55/NQ-HĐND Thông qua mức hỗ trợ nhân dân các xã làm đường giao thông nông thôn giai đoạn 2019-2025 26/04/2019 Landscape
56/NQ-HĐND Thông qua đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị trung tâm huyện Nam Trà My và vùng phu cận, giai đoạn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm ... 26/04/2019 Landscape
57/NQ-HĐND Thông qua Đề án dược liệu và du lịch huyện Nam Trà My đến năm 2025 26/04/2019 Landscape
82/BC-UBND Kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2018 26/04/2019 Landscape
51/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 24/04/2019 Landscape
58/TB-UBND Thông báo Nghỉ Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5/2019 24/04/2019 Landscape
59/TB-UBND Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Nam Trà My 24/04/2019 Landscape
60/TB-UBND Kết luận của Đ/c Trần Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 10/4/2019 của UBND huyện 24/04/2019 Landscape
61/TB-UBND Kết luận của Đ/c Trần Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp rút kinh nghiệm đợt 1, ra quân Lập lại trật tự ATGT tại khu trung tâm ... 24/04/2019 Landscape

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com