VĂN BẢN PHÁP LUẬT HUYỆN NAM TRÀ MY

Kết quả tìm kiếm

Lĩnh vực văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 232, văn bản 1 đến 20 trong 4640 văn bản.
1 93/NQ-HĐND Về kết quả rà soát Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện 02/04/2021
2 94/NQ-HĐND Thông qua Đề án kiện toàn các cơ quan hành chính và quy định số lượng cấp phó các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện Nam Trà My
02/04/2021
3 95/NQ-HĐND Giải thể Phòng Y tế và chuyển chức năng tham mưu UBND huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực y tế cho Văn phòng HĐND&UBND huyện
02/04/2021
4 96/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và bổ sung danh mục dự án chuẩn bị đầu tư kế hoạch năm 2021
02/04/2021
5 2446/QĐ-UBND V/v tiếp nhận, phân bổ gạo hỗ trợ cho nhân dân bị ảnh hưởng do thiên tai, mưa lũ và giao nhiệm vụ cho cơ quan, địa phương. 06/11/2020
6 227/BC-HĐND Kết luận giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 26/4/2017 của HĐND huyện về Đề án ''Đo đạc bản đồ, giao đất, cấp giấy chứng ... 20/10/2020
7 745/UBND-GD&ĐT Về phương án bố trí CB-GV-NV các trường năm học 2020-2021 14/10/2020
8 165/HĐND-VP V/v thông nhất triển khai các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo (đợt 2) năm 2020 08/10/2020
9 716/UBND-VP V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 8/2020 đôn đóc triển khai công tác đầu tư công ... 02/10/2020
10 83/KH-UBND Tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án" Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" và cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho các chương trình, ... 30/09/2020
11 696/UBND-VP V/v thu thập dữ liệu triển khai Qoffice nâng cao khối ngành dọc, hội, đoàn thể trên địa bàn huyện Nam Trà My 28/09/2020
12 161/BC-UBND Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 04/11/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên ... 23/09/2020
13 164/CV-HĐND V/v thay đổi thời gian thực hiện kế hoạch giám sát đối với UBND xã Trà Tập 23/09/2020
14 113/TB-UBND Kết luận của đồng chí Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc trực tuyến với xã Trà Linh 22/09/2020
15 114/TB-UBND Nội dung kết luận của đồng chí Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp với các ngành để triển khai cấp giấy chứng nhận QSD đất cho ... 22/09/2020
16 2215/QĐ-UBND Thành lập Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Nam Trà My 22/09/2020
17 2220/QĐ-UBND Thành lập tổ công tác kiểm tra hiện trường việc thiệt hại cây cối hoa màu, vật kiến trúc do thi công một số hạng mục của dự án Thủy điện ... 22/09/2020
18 2204/QĐ-UBND Kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Nam Trà My 21/09/2020
19 673/UBND-LĐTBXH V/v rà soát, báo cáo hộ nghèo thuộc chính sách người có công thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản về thông tin 21/09/2020
20 674/UBND-VP V/v triển khai sử dụng chính thức phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc (Q-Qffice) nâng cấp, thư điện tử công vụ tại các cơ quan, ... 21/09/2020

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com