VĂN BẢN PHÁP LUẬT HUYỆN NAM TRÀ MY

Kết quả tìm kiếm

Lĩnh vực văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 4 trong 6, văn bản 61 đến 80 trong 113 văn bản.
61 28/NQ-HĐND Thông qua Đề án Đẩy mạnh Cải cách hành chính huyện Nam Trà My giai đoạn 2016-2020 20/12/2016
62 29/NQ-HĐND Thông qua Đề án Quy hoạch phát triển giáo dục - đào tạo huyện Nam Trà My giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 20/12/2016
63 30/NQ-HĐND Thông qua Đề án khuyến khích bảo tồn và phát triển cây dược liệu giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn huyện nam Trà My 20/12/2016
64 03//NHCS-HĐQT Nghị quyết ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện lần thứ III năm 2016 14/09/2016
65 12/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 25/08/2016
66 13/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua mức hỗ trợ nhân dân các xã làm đường giao thông nông thôn giai doạn 2016-2025 25/08/2016
67 10/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện Nam Trà My khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 24/08/2016
68 11/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành nội quy các kỳ họp HĐND huyện Nam Trà My khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 24/08/2016
69 14/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 24/08/2016
70 15/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua Đề án "Phát triển vùng sâm gốc Ngọc Linh" giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Nam Trà My 24/08/2016
71 16/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua chương trình giảm nghèo bền vững huyện Nam Trà My giai đoạn 2016-2020 24/08/2016
72 17/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua Đề án xây dựng trung tâm hành chính huyện thành đô thị loại V miền núi đến năm 2020 24/08/2016
73 18/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua Đề án sắp xếp, bố trí lại dân cư trên địa bàn huyện Nam Trà My giai đoạn 2016-2025 24/08/2016
74 19/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua bổ sung dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2016 và danh mục dự án chuẩn bị đầu tư - kế hoạch năm 2017 24/08/2016
75 20/NQ-HĐND Nghị quyết bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2016 24/08/2016
76 02/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Nam Trà My khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 21/06/2016
77 03/NQ-HĐND Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc của HĐND huyện Nam Trà My 21/06/2016
78 04/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận công tác bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND huyện Nam Trà My khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 21/06/2016
79 05/NQ-HĐND Nghị quyết về số lượng ủy viên các Ban của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 21/06/2016
80 06/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 21/06/2016

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com