VĂN BẢN PHÁP LUẬT HUYỆN NAM TRÀ MY

Kết quả tìm kiếm

Lĩnh vực văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 2 trong 24, văn bản 21 đến 40 trong 462 văn bản.
21 128/BC-UBND Tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2020; phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2020 28/07/2020
22 129/BC-UBND V/v báo cáo kết quả thực hiện cấp phát gạo cho học sinh năm học 2019 - 2020 theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ 28/07/2020
23 125/BC-UBND Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020 (Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020) 16/07/2020
24 226/BC-HĐND Kiến nghị sau giám sát việc thực hiện Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 theo Nghị quyết ... 14/07/2020
25 117/BC-UBND Tổng hơp trả lời kiến nghị cử tri trong huyện sau kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XI (Trình tại kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XI) 06/07/2020
26 118/BC-UBND Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 06/07/2020
27 215/BC-HĐND Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện trình tại kỳ họp thứ 13, HĐND huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 06/07/2020
28 216/BC-HĐND Thẩm tra của Ban pháp chế về dự thảo Nghị quyết Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021 (Trình kỳ họp thứ 13, HĐND huyện ... 06/07/2020
29 217/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Ban pháp chế HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 06/07/2020
30 218/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Ban Dân tộc HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 06/07/2020
31 219/BC-HĐND Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND huyện về tình hình kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện một số Chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn ... 06/07/2020
32 220/BC-HĐND Kết quả giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện về thực hiện Nghị quyết số : 04/2015/NQ-HĐND, ngày 15/7/2015 của HĐND huyện về "Bảo tồn và phát ... 06/07/2020
33 221/BC-HĐND Kết quả giám sát quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày ... 06/07/2020
34 222/BC-UBND Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2019 06/07/2020
35 223/BC-HĐND Thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện về tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và ... 06/07/2020
36 224/BC-HĐND Thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 ... 06/07/2020
37 113/BC-UBND Quyết toán thu - chi ngân sách Nhà Nước năm 2019 02/07/2020
38 114/BC-UBND Tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách và đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 02/07/2020
39 115/BC-UBND Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2020, bổ sung nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 02/07/2020
40 116/BC-UBND Cung cấp thông tin xây dựng dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh 02/07/2020

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com