VĂN BẢN PHÁP LUẬT HUYỆN NAM TRÀ MY

Kết quả tìm kiếm

Lĩnh vực văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 6 trong 24, văn bản 101 đến 120 trong 462 văn bản.
101 289/BC-UBND Tổng hợp trả lời kiến nghị cử tri trong huyện sau kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XI (trình kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XI) 16/12/2019
102 283/BC-UBND Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; phương hướng ... 13/12/2019
103 3173/QĐ-UBND Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Trà Mai khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 13/12/2019
104 282/BC-UBND Tình hình thực hiện cơ chế hỗ trợ sắp xếp dân cư theo Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 và Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày ... 12/12/2019
105 179/BC-HĐND Kết quả giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện về thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh các đơn vị trường học xã Trà Nam ... 02/12/2019
106 180/BC-HĐND Kết quả giám sát của Ban HĐND huyện về thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh các đơn vị trường học xã Trà Cang năm học ... 02/12/2019
107 181/BC-HĐND Kết quả giám sát việc bảo tồn và Phát triển cây dược liệu trên địa bàn xã Trà Tập từ năm 2017 - 2019 02/12/2019
108 241/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2019 29/11/2019
109 246/BC-UBND Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 27/11/2019
110 243/BC-UBND Kết quả công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn huyện năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 22/11/2019
111 244/BC-UBND Kết quả thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 22/11/2019
112 150/BC-UBND Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2019 (từ ngày 26/12/2019 đến ngày 11/6/2019) 18/07/2019
113 145/BC-UBND Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam 12/07/2019
114 140/BC-UBND Công tác tổ chức phiên chợi Sâm Ngọc Linh từ ngày 01 đến ngày 03/7/2019 09/07/2019
115 139/BC-UBND Kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956/QĐ-TTg và đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm theo Quyết định ... 05/07/2019
116 137/BC-UBND Rà soát, đánh giá các Chính sách bị tác động tại các thôn đặc biệt khó khăn thực hiện sáp nhập theo Nghị quyết 42/2018/NQ-HĐND tỉnh 04/07/2019
117 136/BC-UBND Nhu cầu sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất của các dự án thủy điện đang triển khai đầu tư trên địa bàn huyện Nam Trà My 03/07/2019
118 134/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - Xã hội, quốc phòng-an ninh; kết quả thực hiện các Chương trình, chính sách dân tộc và các ... 28/06/2019
119 153/BC-HĐND Kết quả giám sát phục vụ kỳ họp thứ 10 của Ban Dân tộc HĐND huyện tại các khu dân cư thôn 1, thôn 3 xã Trà Linh, huyện Nam Trà My 28/06/2019
120 154/BC-HĐND Kết quả giám sát phục vụ kỳ họp thứ 10 của Ban Dân tộc HĐND huyện về Sắp xếp, bố trí dân cư năm 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 tại xã ... 28/06/2019

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com