VĂN BẢN PHÁP LUẬT HUYỆN NAM TRÀ MY

Kết quả tìm kiếm

Lĩnh vực văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
12
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 2, văn bản 1 đến 20 trong 34 văn bản.
1 14/NQ-HĐND Quyết toán Ngân sách nhà nước năm2020 05/08/2021
2 15/NQ-HĐND Bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 05/08/2021
3 16/NQ-HĐND Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022 05/08/2021
4 17/NQ-HĐND Nghị quyết về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 05/08/2021
5 18/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua bổ sung,điều chỉnh một só nội dung trong kê hoạch đầu tư công năm 2021 05/08/2021
6 19/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung ngân sách địa phương năm 2021 05/08/2021
7 05/NQ-HĐND Bổ sung ngân sách 6 tháng đầu năm 2014 và thông qua danh mục dự án chuẩn bị đầu tư - kế hoạch năm 2015. 31/07/2014
8 06/NQ-HĐND Bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2014. 31/07/2014
9 07/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán thu – chi ngân sách huyện Nam Trà My năm 2013 31/07/2014
10 07/TB-HĐND Kết quả kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 31/07/2014
11 01/2014/NQ-HĐND Nghị quyết xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia huyện Nam Trà My giai đoạn 2014-2020 24/07/2014
12 05/NQ-HĐND Nghị quyết Bổ sung ngân sách 6 tháng đầu năm 2014 và thông qua danh mục chuẩn bị đầu tư - kế hoạch năm 2015 24/07/2014
13 06/NQ-HĐND Nghị quyết Bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2014 24/07/2014
14 07/NQ-HĐND Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách huyện Nam Trà My năm 2013 24/07/2014
15 07/TB-HĐND Kết quả kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa X,nhiệm kỳ 2011-2016. 24/07/2014
16 02/BC-HĐND Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm; dự kiến chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2014 của HĐND huyện Nam Trà My khóa X, nhiệm kỳ ... 14/07/2014
17 06/TB-HĐND Thông báo kết quả kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016 29/06/2014
18 03/TB-HĐND Thông báo cuộc họp liên tịch giữa TT HĐND và UBND huyện ngày 22/5/2014 26/05/2014
19 01/TCHP Tài liệu kèm theo Kế hoạch lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 14/01/2013
20 02/2012/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về thông qua báo cáo thu - chi ngân sách năm 2012 và phê duyệt dự toán thu - chi ngân sách, đầu tư xây dựng năm 2013 27/12/2012

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com