VĂN BẢN PHÁP LUẬT HUYỆN NAM TRÀ MY

Kết quả tìm kiếm

Lĩnh vực văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
12
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 2, văn bản 1 đến 20 trong 26 văn bản.
1 14/NQ-HĐND Quyết toán Ngân sách nhà nước năm2020 05/08/2021
2 15/NQ-HĐND Bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 05/08/2021
3 16/NQ-HĐND Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022 05/08/2021
4 17/NQ-HĐND Nghị quyết về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 05/08/2021
5 18/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua bổ sung,điều chỉnh một só nội dung trong kê hoạch đầu tư công năm 2021 05/08/2021
6 19/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung ngân sách địa phương năm 2021 05/08/2021
7 05/NQ-HĐND Bổ sung ngân sách 6 tháng đầu năm 2014 và thông qua danh mục dự án chuẩn bị đầu tư - kế hoạch năm 2015. 31/07/2014
8 06/NQ-HĐND Bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2014. 31/07/2014
9 07/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán thu – chi ngân sách huyện Nam Trà My năm 2013 31/07/2014
10 01/2014/NQ-HĐND Nghị quyết xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia huyện Nam Trà My giai đoạn 2014-2020 24/07/2014
11 05/NQ-HĐND Nghị quyết Bổ sung ngân sách 6 tháng đầu năm 2014 và thông qua danh mục chuẩn bị đầu tư - kế hoạch năm 2015 24/07/2014
12 06/NQ-HĐND Nghị quyết Bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2014 24/07/2014
13 07/NQ-HĐND Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách huyện Nam Trà My năm 2013 24/07/2014
14 02/2012/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về thông qua báo cáo thu - chi ngân sách năm 2012 và phê duyệt dự toán thu - chi ngân sách, đầu tư xây dựng năm 2013 27/12/2012
15 03/2012/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về một số chủ trương, biện pháp, cơ chế quản lý điều hành kế hoạch và phân bổ dự toán ngân sách năm 2013 27/12/2012
16 03/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Nam Trà My năm 2013 27/12/2012
17 04 /2012/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Thông qua Phương án bố trí đất ở cho cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tại khu Trung tâm hành chính ... 27/12/2012
18 05/2012/NQ-HĐND Thông qua Đề án bảo tồn và phát triển cây Sâm Ngọc Linh, giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn huyện Nam Trà My 27/12/2012
19 05/2012/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Thông qua Đề án bảo tồn và phát triển cây Sâm Ngọc Linh, giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn huyện Nam Trà My 27/12/2012
20 05/2012/NQ-HĐND Thông qua Đề án bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn huyện Nam Trà My 27/12/2012

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com