VĂN BẢN PHÁP LUẬT HUYỆN NAM TRÀ MY

Kết quả tìm kiếm

Lĩnh vực văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
12
Số văn bản/trang:
select
 Trang 2 trong 2, văn bản 21 đến 34 trong 34 văn bản.
21 03/2012/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về một số chủ trương, biện pháp, cơ chế quản lý điều hành kế hoạch và phân bổ dự toán ngân sách năm 2013 27/12/2012
22 03/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Nam Trà My năm 2013 27/12/2012
23 04 /2012/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Thông qua Phương án bố trí đất ở cho cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tại khu Trung tâm hành chính ... 27/12/2012
24 05/2012/NQ-HĐND Thông qua Đề án bảo tồn và phát triển cây Sâm Ngọc Linh, giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn huyện Nam Trà My 27/12/2012
25 05/2012/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Thông qua Đề án bảo tồn và phát triển cây Sâm Ngọc Linh, giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn huyện Nam Trà My 27/12/2012
26 05/2012/NQ-HĐND Thông qua Đề án bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn huyện Nam Trà My 27/12/2012
27 06 /2012/NQ-HĐND Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2013 27/12/2012
28 06/2012/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2013 27/12/2012
29 04/BC-HĐND Báo cáo Tình hình hoạt động năm 2012; dự kiến chương trình hoạt động năm 2013 của HĐND huyện Nam Trà My khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016 21/12/2012
30 09/NQ-HĐND Nghị quyết về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Nam Trà My năm 2012 22/12/2011
31 10/NQ-HĐND Nghị quyết về thông qua báo cáo thu - chi ngân sách năm 2011 và phê duyệt dự toán thu - chi ngân sách, đầu tư xây dựng năm 2012 22/12/2011
32 11/NQ-HĐND Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2012 22/12/2011
33 12/NQ-HĐND Nghị quyết về một số chủ trương, biện pháp, cơ chế quản lý điều hành kế hoạch và phân bổ dự toán ngân sách năm 2012 22/12/2011
34 09/BC-TTHĐND Báo cáo tình hình hoạt động năm 2011; dự kiến chương trình hoạt động năm 2012 của HĐND huyện Nam Trà My khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016 01/01/2000

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com