VĂN BẢN PHÁP LUẬT HUYỆN NAM TRÀ MY

Kết quả tìm kiếm

Lĩnh vực văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
1 1/TL-BTC Thể lệ cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam" 30/12/2014
2 03/HD-TĐKT Tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước và bình xét các danh hiệu thi đua năm 2014 03/12/2014
3 150/GM-UBND Làm việc với UBND tỉnh 08/10/2014
4 04/PA-UBND Bố trí đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức,lực lượng vũ trang và nhân dân tại khu dân cư trung tâm hành chính huyện (giai đoạn I) 22/08/2014
5 105/TTr-UBND V/v Đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng mới và duy tu, bảo dưỡng công trình nước sinh hoạt trên địa bàn huyện 12/08/2014
6 106/TTr-UBND V/v Xin bố trí kinh phí thực hiện xây dựng mô hình nuôi ong lấy mật trên địa bàn xã Trà Mai 12/08/2014
7 107/TTr-UBND V/v Xin hỗ trợ kinh phí đầu tư công trình thủy lợi Taklang thôn 1, Trà Mai 12/08/2014
8 44/TB-UBND Kết luận của Đ/c Hồ Quang Bửu - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn biện pháp xử lý các trường họp vi phạm TT xây dựng, lấn chiếm đất đai ... 15/07/2014
9 77/TTr-UBND Thông qua Đề án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia huyện Nam Trà My giai đoạn 2014-2020 09/07/2014
10 01/TCHP Tài liệu kèm theo Kế hoạch lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 14/01/2013
11 52/TTr-UBND Thông qua Đề an quy hoạch bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My, giai đoạn 2012-2020 16/07/2012
12 52/TTr-UBND Thông qua Đề án quy hoạch bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My, giai đoạn 2012-2020 16/07/2012
13 Số / ký hiệu : /TB-UBND Kết luận của Đồng chí Hồ Văn Ny – Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành về công tác khắc phục hậu quả lũ lụt 24/10/2011
14 47/2011 Phê duyệt Đề án Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2015 16/08/2011

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com