VĂN BẢN PHÁP LUẬT HUYỆN NAM TRÀ MY

Kết quả tìm kiếm

Lĩnh vực văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 3 trong 120, văn bản 41 đến 60 trong 2397 văn bản.
41 621/UBND-NN&PTNT V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dại trên địa bàn huyện 03/09/2020
42 616/UBND-VP Thống nhất thuyên chuyển công tác viên chức giáo viên các đơn vị trường học ra ngoài huyện (đợt 2 năm 2020) 01/09/2020
43 618/UBND-NN&PTNT V/v góp ý dự thảo Đề án, Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 01/09/2020
44 08/HĐNVQS-TM V/v dự kiến giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngủ năm 2021 31/08/2020
45 613/UBND-VP V/v mời tham dự các buổi làm việc của Thường trực UBND huyện với các xã 31/08/2020
46 614/UBND-VP Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 và Nghị ... 31/08/2020
47 615/UBND-NN&PTNT V/v nộp Hồ sơ đề nghị xác nhận nguồn gốc Sâm Ngọc Linh được gây trồng nhân tạo (đợt 1) 31/08/2020
48 162/HĐND-VP V/v thống nhất triển khai các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo (đợt 1) năm 2020 27/08/2020
49 606/UBND-TCKH V/v khẩn trương triển khai kế hoạch đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo Quyết định 2293/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh 27/08/2020
50 608/UBND-VP V/v tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm các quý định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 27/08/2020
51 609/UBND-VP V/v cử cán bộ kiêm nhiệm công tác "Hội chữ thập đỏ xã" 27/08/2020
52 602/UBND-VHTT V/v đầu tư hệ thống Truyền thanh IP trên địa bàn Nam Trà My 26/08/2020
53 603/UBND-VP V/v kiểm tra, giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 26/08/2020
54 605/UBND-VP V/v chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2020-2021 26/08/2020
55 65/KH-UBND GIám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện phục vụ kỳ họp thứ 14, HĐND huyện Nam Trà My khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 26/08/2020
56 589/UBND-TCKH V/v tham gia ý kiến điều chỉnh chủ đầu tư dự án Bảo tồn, kiểm định Sâm Ngọc Linh 25/08/2020
57 590/UBND - VP V/v Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý khoáng sản trên địa bàn huyện 25/08/2020
58 600/UBND-VP V/v cập nhập mã định danh cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi văn bản điện tử theo QCVN 102: 2016/BTTTT 25/08/2020
59 601/UBND-VP V/v Giải trình, cung cấp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng để xây dựng Dự án Đường giao thông đến vùng phát triển sâm Ngọc Linh, tuyến ... 25/08/2020
60 582/UBND - KTHT V/v Điều chỉnh Báo cáo kinh tế- kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trồng cây xanh đô thị 24/08/2020

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com