VĂN BẢN PHÁP LUẬT HUYỆN NAM TRÀ MY

Kết quả tìm kiếm

Lĩnh vực văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 5 trong 120, văn bản 81 đến 100 trong 2397 văn bản.
81 554/UBND-NV V/v giải trình một số nội dung trong Kết luận thanh tra công tác Nội vụ tại UBND huyện Nam Trà My 13/08/2020
82 555/UBND - VP V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh những biểu hiện chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 13/08/2020
83 548/UBND-VP V/v đầu tư hệ thống Truyền thanh IP trên địa bàn Quảng Nam 12/08/2020
84 549/UBND-VHTT V/v cung cấp wifi, mạng 3G, 4G phục vụ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone và NCOVI trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 12/08/2020
85 550/UBND-VPĐPNTM V/v rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch NTM tại các xã trên địa bàn huyện năm 2020 12/08/2020
86 551/UBND-NN&PTNT V/v đăng ký trồng cây Xoan ta lấy gỗ làm nhà năm 2020 12/08/2020
87 546/UBND-TCKH Về hoàn chỉnh báo cáo đề xuất đầu tư tuyến đường nội bộ khu TTHC huyện 11/08/2020
88 547/UBND-NN&PTNT V/v góp ý dự thảo Đề án Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 và Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày ... 11/08/2020
89 543/UBND-DT V/v Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và phân công cán bộ thực hiện chính sách dân tộc 10/08/2020
90 544/UBND-VP Thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của chính phủ 10/08/2020
91 545/UBND-NV V/v điều chỉnh nơi chuyển đến công tác của viên chức giáo viên tại Công văn số 535/UBND-NV ngày 06/8/2020 10/08/2020
92 539/UBND-NN&PTNT V/v tăng cường biện pháp quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn huyện 07/08/2020
93 540/UBND-VP V/v tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2020 07/08/2020
94 541/UBND-TCKH V/v thống nhất nguồn vốn và triển khai một số dự án cấp bách kế hoạch 2020 07/08/2020
95 542/UBND-TCKH Về chủ trương thay đổi vị trí xây dựng Khu thể thao xã Trà Cang 07/08/2020
96 532/UBND-NV V/v Thống nhất thuyên chuyển Công chức
Ông: Nguyễn Hữu
06/08/2020
97 533/UBND-VP V/v điều chỉnh một só nội dung Công văn số 526/UBND-VP 06/08/2020
98 535/UBND-NV Thống nhất thuyên chuyển công tác giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học ra ngoài huyện (đợt 1 năm 2020) 06/08/2020
99 536/UBND-NN&PTNT V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi giai đoạn 2020-2025, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 06/08/2020
100 537/UBND-LĐTBXH V/v chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và đối tượng bảo trợ xã hội hằng tháng trong thời gian phòng, ... 06/08/2020

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com