VĂN BẢN PHÁP LUẬT HUYỆN NAM TRÀ MY

Kết quả tìm kiếm

Lĩnh vực văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 2 trong 7, văn bản 21 đến 40 trong 139 văn bản.
21 74/NQ-HĐND Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Nam Trà My Khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021 24/04/2020
22 63/NQ-HĐND Về phê chuẩn điều chỉnh số liệu quyết toán NSNN năm 2018 25/12/2019
23 64/QĐ-UBND Về điều chỉnh giảm một số khoản chi ngân sách huyện năm 2019 25/12/2019
24 65/NQ-HĐND V/v điều chỉnh phương án phân bổ sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2019 25/12/2019
25 66/NQ-HĐND Phương hướng, nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 25/12/2019
26 67/NQ-HĐND Về phân bổ dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 25/12/2019
27 68/NQ-HĐND Bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; danh mục các dự án khởi công mới năm 2020 và danh mục các dự án xúc ... 25/12/2019
28 69/NQ-HĐND Thông qua Đề án Xây dựng Chiến lược phát triển cây Sâm Ngọc Linh giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030 25/12/2019
29 70/NQ-HĐND Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/12/2019
30 58/NQ-HĐND Thông qua bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2019; danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư - Kế hoạch năm 2020 05/07/2019
31 59/NQ-HĐND Về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020 05/07/2019
32 60/NQ-HĐND Thông qua Đề án đề nghị công nhận xã Trà Mai, huyện Nam Trà My là đô thi loại V 05/07/2019
33 61/NQ-HĐND Bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019 05/07/2019
34 62/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Nam Trà My năm 2018 05/07/2019
35 53/NQ-HĐND Sử đổi Mục II, khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 của HĐND huyện về "Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân ... 26/04/2019
36 54/NQ-HĐND Sửa đổi nội dung tại điểm 1.2, khoảng 1, Điều 1 của Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 24/7/2014 của Hội đồng nhân huyện Khóa X, kỳ họp thứ ... 26/04/2019
37 55/NQ-HĐND Thông qua mức hỗ trợ nhân dân các xã làm đường giao thông nông thôn giai đoạn 2019-2025 26/04/2019
38 56/NQ-HĐND Thông qua đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị trung tâm huyện Nam Trà My và vùng phu cận, giai đoạn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm ... 26/04/2019
39 57/NQ-HĐND Thông qua Đề án dược liệu và du lịch huyện Nam Trà My đến năm 2025 26/04/2019
40 47/NQ-HĐND Phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 20/12/2018

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com