VĂN BẢN PHÁP LUẬT HUYỆN NAM TRÀ MY

Kết quả tìm kiếm

Lĩnh vực văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 3 trong 7, văn bản 41 đến 60 trong 139 văn bản.
41 48/NQ-HĐND Thông qua bổ sung, điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày ... 20/12/2018
42 49/NQ-HĐND Về phân bổ dự toán thu - chi ngân sách nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 20/12/2018
43 50/NQ-HĐND Thông qua Phương án xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng theo cơ chế Nhà nước và Nhân dân cùng làm giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn huyện Nam ... 20/12/2018
44 51/NQ-HĐND Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ và bất thường năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 20/12/2018
45 52/NQ-HĐND Về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện Nam Trà My khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bầu hoặc phê chuẩn 20/12/2018
46 80/TB-UBND V/v Nội dung kết luận của Đ/c Trần Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Tiểu ban Lễ tân, hậu cần phục vụ Lễ hội Sâm Ngọc ... 20/07/2018
47 43/NQ-HĐND Thông qua bổ sung, điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2018; danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư - Kế hoạch năm 2019 và ... 12/07/2018
48 44/NQ-HĐND Về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2017 12/07/2018
49 45/NQ-HĐND Bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018 12/07/2018
50 46/NQ-HĐND Về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019 12/07/2018
51 38/NQ-HĐND Phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 20/12/2017
52 39/NQ-HĐND Về phân bổ dự toán thu- chi ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 20/12/2017
53 40/NQ-HĐND Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 20/12/2017
54 41/NQ-HĐND V/v miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 20/12/2017
55 42/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 20/12/2017
56 31/TB-HĐND Kết quả kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 27/07/2017
57 34/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2016 27/07/2017
58 35/NQ-HĐND Bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế - Xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017 27/07/2017
59 36/NQ-HĐND Thông qua điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2017; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và danh mục các dự án chuẩn ... 27/07/2017
60 37/NQ-HĐND Về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2018 27/07/2017

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com