VĂN BẢN PHÁP LUẬT HUYỆN NAM TRÀ MY

Kết quả tìm kiếm

Lĩnh vực văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 4 trong 7, văn bản 61 đến 80 trong 139 văn bản.
61 21/NQ-HĐND Phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 20/12/2016
62 23/NQ-HĐND Về phân bổ dự toán thu - Chi ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 20/12/2016
63 24/NQ-HĐND Về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Nam Trà My năm 2017 20/12/2016
64 25/NQ-HĐND Về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2017 20/12/2016
65 26/NQ-HĐND Thông qua các nội dung hỗ trợ xúc tiến thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện Nam Trà My, giai đoạn ... 20/12/2016
66 27/NQ-HĐND Thông qua Đề án trồng rừng, phục hồi rừng cây bản địa và bảo vệ rừng giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện Nam Trà My 20/12/2016
67 28/NQ-HĐND Thông qua Đề án Đẩy mạnh Cải cách hành chính huyện Nam Trà My giai đoạn 2016-2020 20/12/2016
68 29/NQ-HĐND Thông qua Đề án Quy hoạch phát triển giáo dục - đào tạo huyện Nam Trà My giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 20/12/2016
69 30/NQ-HĐND Thông qua Đề án khuyến khích bảo tồn và phát triển cây dược liệu giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn huyện nam Trà My 20/12/2016
70 03//NHCS-HĐQT Nghị quyết ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện lần thứ III năm 2016 14/09/2016
71 12/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 25/08/2016
72 13/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua mức hỗ trợ nhân dân các xã làm đường giao thông nông thôn giai doạn 2016-2025 25/08/2016
73 10/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện Nam Trà My khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 24/08/2016
74 11/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành nội quy các kỳ họp HĐND huyện Nam Trà My khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 24/08/2016
75 14/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 24/08/2016
76 15/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua Đề án "Phát triển vùng sâm gốc Ngọc Linh" giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Nam Trà My 24/08/2016
77 16/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua chương trình giảm nghèo bền vững huyện Nam Trà My giai đoạn 2016-2020 24/08/2016
78 17/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua Đề án xây dựng trung tâm hành chính huyện thành đô thị loại V miền núi đến năm 2020 24/08/2016
79 18/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua Đề án sắp xếp, bố trí lại dân cư trên địa bàn huyện Nam Trà My giai đoạn 2016-2025 24/08/2016
80 19/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua bổ sung dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2016 và danh mục dự án chuẩn bị đầu tư - kế hoạch năm 2017 24/08/2016

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com