VĂN BẢN PHÁP LUẬT HUYỆN NAM TRÀ MY

Kết quả tìm kiếm

Lĩnh vực văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 24, văn bản 1 đến 20 trong 465 văn bản.
1 227/BC-HĐND Kết luận giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 26/4/2017 của HĐND huyện về Đề án ''Đo đạc bản đồ, giao đất, cấp giấy chứng ... 20/10/2020
2 161/BC-UBND Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 04/11/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên ... 23/09/2020
3 2220/QĐ-UBND Thành lập tổ công tác kiểm tra hiện trường việc thiệt hại cây cối hoa màu, vật kiến trúc do thi công một số hạng mục của dự án Thủy điện ... 22/09/2020
4 159/BC-UBND Công tác chuẩn bị chủ động ứng phó với tình hình bão số 5 (Noul) 17/09/2020
5 158/BC-UBND Kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với người có công cách ... 15/09/2020
6 155/BC-UBND Kết quả thực hiện Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam trên địa bàn huyện Nam Trà My, giai đoạn 2016-2020 10/09/2020
7 156/BC-UBND Kết quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Nam Trà My, giai đoạn 2016-2020 10/09/2020
8 154/BC-UBND Tình hình thực hiện Chương trình trồng rừng gỗ lớn theo Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số ... 04/09/2020
9 148/BC-UBND Kết quả công tác chuẩn bị ứng phó mùa thiên tai năm 2020 28/08/2020
10 149/BC-UBND Tình hình thực hiện các mặt công tác tháng 8 năm 2020; nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian đến. 28/08/2020
11 150/BC-UBND Tình hình thực hiện Luật Tiếp cận thông tin 28/08/2020
12 144/BC-UBND Kết quả thực hiện sắp xếp, ổn định dân cư theo Nghị định số 12/2017/NQ-HĐND, Nghị quyết 31/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh giai đoạn 2017-2020 ... 19/08/2020
13 143/BC-UBND Tiển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Nam Trà My trong tình hình hiện nay 18/08/2020
14 04/BC-VP Kết quả khảo sát giúp hộ đăng ký thoát nghèo năm 2020 17/08/2020
15 141/BC-UBND Kết quả 3 năm thực hiện quyết định số 3595/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh 13/08/2020
16 137/BC-UBND Tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020. 10/08/2020
17 138/BC-UBND Kết quả thực hiện quyền trẻ em và các nhiệm vụ liên quan đến trẻ em từ tháng 6/2019 đến tháng 6/2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến ... 10/08/2020
18 139/BC-UBND Tổng kết công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Nam Trà My 10/08/2020
19 140/BC-UBND Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Nam Trà My (tính đến ngày 10/8/2020) 10/08/2020
20 136/BC-UBND Kết quả thực hiện Công văn số 1736/UBND-KTN ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam 6 tháng đầu năm 2020 06/08/2020

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com