VĂN BẢN PHÁP LUẬT HUYỆN NAM TRÀ MY

Kết quả tìm kiếm

Lĩnh vực văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 10 trong 24, văn bản 181 đến 200 trong 465 văn bản.
181 229/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND, ngày 20/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện V/v thông qua đề án bảo tồn và phát triển cây ... 28/11/2018
182 230/BC-UBND Tình hình thực hiện Đề án "Phát triển vùng Sâm Ngọc Linh" giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Nam Trà My 28/11/2018
183 221/BC-UBND Kết quả thực hiện và đề xuất bổ sung điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016-2020 27/11/2018
184 223/BC-UBND Kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 26/4/2017 về Đề án đo đạc bản đồ, giao đất, cấp giây chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa ... 27/11/2018
185 214/BC-UBND Tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 21/11/2018
186 215/BC-UBND V/v triển khai thực hiện Nghị định số 78/2017/NĐ-CP Của Chính phủ 21/11/2018
187 217/BC-UBND Kết quả 03 năm (2016-2018) thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của Hội đồng nhân dân huyện về thông qua Chương trình giảm ... 21/11/2018
188 213/BC-UBND Tình hình triển khai thực hiện mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa (cây giổi) nhằm liên kết theo chuổi giá ... 20/11/2018
189 201/BC-UBND Tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện giao đất, cấp giấy CNQSD đất theo chủ trương sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn huyện Nam Trà My 02/11/2018
190 198/BC-UBND Kết quả công tác thanh tra năm 2018 31/10/2018
191 195/BC-UBND Việc chuyển giao, quản lý, sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đô thị, Khu dân cư sau đầu tư tại huyện Nam Trà My 30/10/2018
192 196/BC-UBND Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 30/10/2018
193 193/BC-UBND Kết quả công tác đối ngoại năm 2018 và kế hoạch đối ngoại năm 2019 25/10/2018
194 192/BC-UBND Tình hình thực hiện các mặt công tác tháng 10 năm 2018; nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian đến. 23/10/2018
195 189/BC-UBND Tình hình phê duyệt chủ trương đầu tư, phân bổ vốn, bố trí vốn đối ứng, tiến độ giải ngân, xử lý nợ khối lượng và nợ xây dựng cơ bản trong ... 17/10/2018
196 184/BC-UBND Kết quả thực hiện chương trình 135 năm 2018 trên địa bàn huyện 08/10/2018
197 185/BC-UBND Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các chủ trương của tỉnh về công tác CCHC 08/10/2018
198 183/BC-UBND Kết quả thực hiện các chính sách về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn huyện Nam Trà My 05/10/2018
199 179/BC-UBND Giải quyết trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX (đợt 1) 03/10/2018
200 180/BC-UBND Công tác tổ chức Phiên chợ sâm Ngọc Linh từ ngày 01 đến ngày 03/10/2018 03/10/2018

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com