VĂN BẢN PHÁP LUẬT HUYỆN NAM TRÀ MY

Kết quả tìm kiếm

Lĩnh vực văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 3 trong 24, văn bản 41 đến 60 trong 465 văn bản.
41 112/BC-UBND Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (từ ngày 15/12/2019 đến ngày ... 01/07/2020
42 211/BC-HĐND Hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 30/06/2020
43 108/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh và đề xuất cơ chế hỗ trợ, giải pháp tổ chức quản lý, bảo vệ ... 29/06/2020
44 109/BC-UBND Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số ... 29/06/2020
45 110/BC-UBND Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Nam Trà My (từ 01/01/2013 đến 30/6/2020) 29/06/2020
46 210/BC-HĐND Kết quả giám sát việc chấp hành và thực thi pháp luật: tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác QLNN về lĩnh vực ... 24/06/2020
47 102/BC-UBND Một số nội dung liên quan đến đề nghị điều chỉnh quy hoạch cục bộ quy hoạch Khu dân cư thôn 4, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My phục vụ bố trí ... 17/06/2020
48 100/BC-UBND Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, bổ sung nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 16/06/2020
49 101/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện một số chương trình, chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm 2020; tình hình thực hiện Nghị ... 16/06/2020
50 97/BC-UBND Đánh giá lại hiện trường Khu quy hoạch xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Nam Trà My 10/06/2020
51 94/BC-UBND Đánh giá kết quả triển khai thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm ... 05/06/2020
52 95/BC-UBND Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 05/06/2020
53 92/BC-UBND Tình hình thực hiện chương trình phòng, ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em huyện Nam Trà my, giai đoạn 2016 - 2020 04/06/2020
54 93/BC-UBND Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chương trình Bảo vệ trẻ em huyện Nam Trà My giai đoạn 2016 - 2020 04/06/2020
55 90/BC-UBND Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 03/06/2020
56 91/BC-UBND Định hướng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030 03/06/2020
57 87/BC-UBND Điều tra, khảo sát số liệu đường bộ xây dựng Đề án kiên cố hóa hệ thống đường ĐH và GTNT giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện 02/06/2020
58 86/BC-UBND Tổ chức Chương trình Văn nghệ thiện nguyện "Thương về Nam Trà MY" tại huyện Nam Trà My 29/05/2020
59 84/BC-UBND Tình hình thực hiện Chỉ thị số 28-CT/HU ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trà My 28/05/2020
60 85/BC-UBND Kết quả công tác đối ngoại 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 28/05/2020

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com