VĂN BẢN PHÁP LUẬT HUYỆN NAM TRÀ MY

Kết quả tìm kiếm

Lĩnh vực văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 5 trong 24, văn bản 81 đến 100 trong 465 văn bản.
81 207/BC-HĐND Thẩm tra của Ban Kinh tê- xã hội HĐND huyện về đề nghị giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng ngân sách địa ... 24/03/2020
82 51/BC-UBND Tình hình các mặt công tác quý I và một số nhiệm vụ công tác quý II năm 2020 19/03/2020
83 47/BC-UBND Kết quả vận động hộ đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2020 trên địa bàn huyện theo Quyết định số 2511/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam 16/03/2020
84 48/BC-UBND kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 (số liệu giải ngân tính đến 31/01/2020) 16/03/2020
85 304/BC-UBND Công tác quản lý về bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện 09/03/2020
86 43/BC-UBND Công tác quản lý về bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện 09/03/2020
87 44/BC-UBND Báo cáo cải cách hành chính quý I năm 2020 09/03/2020
88 02/BC-HĐNVQS Rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi CDNN năm 2020 04/03/2020
89 42/BC-UBND Công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2020 04/03/2020
90 36/BC-UBND Tổng kết việc thực hiện hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 ngày 26/04/2013 của Thủ ... 28/02/2020
91 37/BC-UBND kết quả thực hiện hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở đến năm 2019 28/02/2020
92 35/BC-UBND V/v Định hướng Phát triển giống cây Xoài keo 26/02/2020
93 34/BC-UBND Tình hình bảo tồn và phát triển cây Sâm Ngọc Linh trong thời gian qua tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam 25/02/2020
94 32/BC-UBND Kết quả triển khai thực hiện chủ trương xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng 20/02/2020
95 31/BC-UBND Tình hình thực hiện các mặt công tác tháng 02 năm 2020; nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian đến 18/02/2020
96 302/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác kết nghĩa, giúp đở các xã huện nam Trà My năm 2019 và định hướng, nhiệm vụ năm 2020 31/12/2019
97 298/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 12 năm 2019; Phương hướng nhiệm vụ năm 2020 26/12/2019
98 293/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc năm 2019 24/12/2019
99 291/BC-UBND V/v đề xuất chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nam Trà My 18/12/2019
100 284/BCĐ-UBND Tình hình thu, quản lý, sử dụng các loại quỹ đóng góp giai đoạn 2016-2019 16/12/2019

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com