VĂN BẢN PHÁP LUẬT HUYỆN NAM TRÀ MY

Kết quả tìm kiếm

Lĩnh vực văn bản:
select
Ngày ban hành: >> Tất cả văn bản Văn bản QPPL Văn bản hành chính
Nội dung tìm kiếm:
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 8 trong 24, văn bản 141 đến 160 trong 465 văn bản.
141 95/BC-UBND Tình hình thực hiện các mặt công tác tháng 5 năm 2019; nhiệm vụ công vụ công tác trọng tâm trong thời gian đến. 23/05/2019
142 96/BC-UBND Kết quả công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 23/05/2019
143 94/BC-UBND Kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 22/05/2019
144 93/BC-UBND Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 21/11/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam 21/05/2019
145 91/BC-UBND Tình hình triển khai cơ chế phát triển cây dược liệu và cây Sâm Ngọc linh trên địa bàn huyện Nam Trà My năm 2018, kế hoạch năm 2019 17/05/2019
146 85/BC-UBND Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác Dân tộc 07/05/2019
147 86/BC-UBND Sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 25/4/2014 của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 43-CTr/HU ngày 21/4/2014 ... 07/05/2019
148 82/BC-UBND Kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2018 26/04/2019
149 78/BC-UBND Tình hình thực hiện các mặt công tác tháng 4 năm 2019 nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian đến 24/04/2019
150 79/BC-UBND Kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai tại địa bàn huyện Nam Trà My trong quý 1 năm 2019 24/04/2019
151 71/BC-UBND Tình hình bảo tồn và phát triển cây Sâm Ngọc Linh đến năm 2030 tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam 12/04/2019
152 62/BC-UBND Thực trạng cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp và chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh trên địa bàn huyện Nam Trà My 10/04/2019
153 63/BC-UBND Tình hình đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở cấp Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện 10/04/2019
154 66/BC-UBND Đánh giá thực trạng của Trung tâm Sâm Ngọc linh Nam Trà My và những đề xuất, kiến nghị. 10/04/2019
155 42/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ 20/03/2019
156 43/BC-UBND Tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện (Tính từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018) 20/03/2019
157 28/BC-UBND Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, ... 21/02/2019
158 31/BC-UBND Tình hình thực hiện các mặt công tác tháng 12 năm 2019; nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian đến 21/02/2019
159 26/BC-UBND Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam 15/02/2019
160 21/BC-UBND Kết quả thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 14/11/2016 của Tỉnh Ủy 31/01/2019

Bản quyền thuộc về UBND Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3880015 | Fax: 0235.3880015 | Email : tonghopnamtramy@gmail.com